FORDON

Nya superlånga lastbilar på svenska vägar: ”Minskar transportkostnaden”

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.
Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage.

Publicerad Uppdaterad

Från och med fredagen får de rulla på svenska vägar.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid.

Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

– Dessutom minskar transportkostnaden vilket stärker näringslivets konkurrenskraft. Det finns många nyttor med detta, säger Sandra Nordahl.

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– Transportstyrelsen har gjort de tekniska fordonskraven för lastbilarna och de ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.

590 mil

Bara ett annat land i Europa, Finland, tillåter hittills 34,5 meter långa lastbilar. Men från och med fredagen öppnar totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar för de nya fordonen i Sverige.

– Det här är det säkraste vägnätet vi har som också är sammanhållet, säger Sandra Nordahl och tillägger att det finns önskemål om att i framtiden öppna ytterligare vägar för de långa lastbilarna.

– Vi har identifierat andra vägar som skulle vara möjliga, men har sagt att vi öppnar de här först och så får vi utvärdera sedan, säger hon.

FAKTA

Det är här ”superlastbilarna”

Från och med den 1 december får 34,5 meter långa lastbilar köra på en del svenska vägar. Det är drygt nio meter längre än dagens tillåtna längd på lastbilar.

31 augusti 2023 trädde en förändring i trafikförordningen i kraft som tillåter Trafikverket, eller kommuner i de fall de är väghållare, att föreskriva om att tillåta fordonståg upp till 34,5 meter på en viss vägsträcka.

Den 1 december öppnar Trafikverket ett sådant sammanhängande vägnät. Vägnätet består av cirka 450 mil väg och 140 mil statliga anslutningsvägar som identifierats i samråd med de 160 kommuner som berörs. Utöver det tillkommer även kommunala anslutningsvägar.

Källa: Trafikverket