KARRIÄR

Gymnasieelever får ai som ämne – ”Sverige ska vara ett ingenjörsland”

Nästa höst kommer gymnasieskolor och komvux att kunna erbjuda det nya ämnet artificiell intelligens. Arkivbild.
Nästa höst kommer gymnasieskolor och komvux att kunna erbjuda det nya ämnet artificiell intelligens. Arkivbild.

AI blir ett nytt ämne i gymnasieskolan från hösten 2024. ”Det är väldigt viktigt för ett innovativt land som Sverige att det här nu sker”, säger utbildningsminister Mats Persson (L).

Publicerad Uppdaterad

Ai, artificiell intelligens, kommer med stor sannolikhet att spela en central roll i samhället i framtiden. Enligt regeringen är det viktigt att hänga med, och Skolverket har nu beslutat att kurser i ai ska vara ett nytt ämne i gymnasieskolan och på komvux från och med i höst.

Ämnet ska erbjudas på det naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet. Övriga elever ska kunna välja till ai som individuellt val.

Skolorna avgör själva om kurser i ai ska ges. För att kunna erbjuda det krävs lärare som själva studerat artificiell intelligens på högskola.

– Det här är en del i regeringens ambition om att Sverige ska vara ett ingenjörsland, säger Mats Persson.

– Det är ett sätt att öka intresset för teknik men också förbereda eleverna för det teknikskifte som sker i samhället.

Ämnet ai kommer enligt Skolverket främst att fokusera på ai-utvecklingen ur ett samhällsperspektiv, men även ge eleverna möjlighet att lära sig använda ai för problemlösning.

Ai-utvecklingen går i rekordfart. Kan det vara svårt att lära ut ett ämne som hela tiden förändras?

– Det tror jag inte. I grund och botten handlar det om att förstå de grundläggande matematiska principerna och när du kan de grunderna kommer du hela tiden att kunna ta dig an ny kunskap, säger Persson.

I dag erbjuder ett antal högskolor och universitet utbildning i artificiell intelligens. Skolverket uppger att man kommer att se över utbudet och i vissa fall ge lärosäten i uppgift att anordna fortbildning för lärare.