INNOVATION

Zombie vid gryning och skymning – myra på dagen

Ett kollage av myror.

Parasiterna tvingar myror högt upp på grässtrån genom att ta kontroll över deras hjärnor. Men myrorna förvandlas bara till zombies när temperaturen är precis rätt enligt ny dansk forskning.

Publicerad Uppdaterad

Myror som infekterats av den Lilla leverflundran, en parasitisk plattmask, blir till zombies – men bara vid svalare temperaturen så som under gryning och skymning. Resten av dagen verkar myran fungera mer eller mindre som vanligt. 

Att myror kan infekteras och bli till en sorts zombier är i sig inget nytt. Sporsäcksvampen Ophiocordyceps unilateralis är känd för att infektera myror och tvinga dem högt upp i träd innan svampens fruktkropp tränger ut ur kroppen för att sprida nya sporer.

Forskare vid Köpenhamns universitet har nu kunnat visa hur parasiten Lilla leverflundran (Dicrocoelium dendriticum) i stället håller myrorna vid liv och bara tar över sina värddjurs hjärnor vid specifika tillfällen på dygnet. Nämligen när risken att bli uppäten av ett större djur är som störst.

En dissekerad myra.
Parasiter, de ovala strukturerna, i en dissekerad myra.

Parasiten tvingar upp myran på grässtrån 

Studien har publicerats i tidskriften Behavioral Ecology och beskriver hur beteendet hos infekterade myror förändras.

– Att få upp myror högt i gräset när nötkreatur eller rådjur betar under de svala morgon- och kvällstimmarna, och sedan ner igen för att undvika solens dödliga strålar, är ganska smart. Vår upptäckt avslöjar en parasit som är mer sofistikerad än vad vi ursprungligen trodde, säger Brian Lund Fredensborg, lektor vid Köpenhamns universitet och medförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

För att genomföra studien följde forskarna 1 264 myror under en period på sammanlagt 13 dagar i en skog nära Roskilde i Danmark.

– Det krävdes en viss skicklighet att limma färger och nummer på myrornas bakgre segment, men det gjorde att vi kunde hålla reda på dem under längre tid, säger Brian Lund Fredensborg i pressmeddelandet.

En myra och en tandpetare
En märkt myra.

Myrornas beteende antecknades och faktorer som ljus, fukt, tid på dagen och temperatur vägdes in. Resultaten var tydliga, vid lägre temperaturer var myrorna ofta högst upp på grässtrån, och vid högre temperatur klättrade de sedan ner igen.

– Vi hittade en tydlig korrelation mellan temperatur och myrbeteende. Vi skämtade om att vi hittat myrornas zombie-strömbrytare, säger Brian Lund Fredensborg i pressmeddelandet. 

En infekterad myra kan ha hundratals parasiter i sig, men det är bara en av de parasitiska plattmaskarna som tar sig till hjärnan för att styra myran. Resten väntar på nästa steg i parasitens livscykel, att infektera det betesdjur som råkar få i sig zombie-myran.