INNOVATION

Vill du ha starkare betong? Blanda i kaffe

Jämförelse mellan olika kaffetyper.
Orostade kaffebönor, rostade kaffebönor, kaffesump och forskarnas behandlade kaffesump.

Varje år produceras 10 miljarder kg kaffesump världen över. Forskare i Australien har testat en ny metod för att ta vara på avfallet – blanda in det i betong.

Publicerad

Forskare vid det australiensiska universitetet RMIT har hittat ett sätt att göra starkare betong genom att blanda i kaffesump.

Bara i Australien bildas 75 miljoner kg kaffesump varje år. Globalt är siffran 10 miljarder kg. Större delen hamnar på soptippar.

– Undanröjandet av organiskt avfall utför en miljöutmaning eftersom det släpper ut stora mängder växthusgaser, som metan och koldioxid, som bidrar till klimatförändringarna, säger en av studiens medförfattare Dr Rajeev Roychand vid universitetet RMIT i ett pressmeddelande.

Innan kaffet blandas in i betongen behöver det genomgå pyrolys, även kallat torrdestillation. Det är en process där ett ämne upphettas till en hög temperatur i en syrefattig miljö. Efter att ha hettat upp sumpen till 350 grader Celsius får forskarna ut ett sorts biokol som sedan blandas in i betongen. 

Kaffet har visat sig vara effektivt och tekniken ger 30 procent starkare betong än vid normal betongtillverkning. Studien har publicerats i tidskriften Journal of Cleaner Production.

Kaffet kan ersätta sand

För att göra vanlig betong blandar man cement med sand. Globalt används 50 miljarder ton sand i byggnadsprojekt varje år. En del av sanden kan i stället ersättas med kaffesumpen.

– Den pågående utvinningen av naturlig sand runt världen, typiskt taget från flodbäddar och stränder, för att möta de snabbt växande kraven från byggbranschen har en stor inverkan på miljön, säger professor Jie Li vid universitetet RMIT i pressmeddelandet

Forskarnas nästa steg är att utveckla implementeringsstrategier för fälttester av betongen. De hoppas kunna samarbeta med olika industrier för att vidareutveckla sin forskning.