Tekniken som ska lugna arga bilförare

2019-03-27 15:00  

Kan sensorer i bilen stoppa ”road rage”? Affectiva har utvecklat ett system som identifierar förarens känslor bakom ratten. Nästa steg är att hitta tekniken som tar udden av ilskan.

Trafikrelaterad vrede är ett fenomen som sällan avhandlas i Sverige – men i USA har ”road rage” länge betraktats som ett stort problem.

2014 genomförde AAA Foundation for Traffic Safety en undersökning där amerikanska bilförare berättade om sitt eget trafikbeteende. 78 procent angav att de vid minst ett tillfälle under det senaste året hade uppvisat ett aggressivt beteende i trafiken.

Över hälften erkände att de hade lagt sig nära framförvarande bil – 46,6 procent hade skrikit åt en annan förare, och 44,5 procent använde tutan för att uttrycka sin vrede. En tredjedel gestikulerade ilsket åt medtrafikanter, och var fjärde person hade någon gång under det senaste året försökt hindra en annan bil från att byta fil.

Finns det då några enkla metoder för att dämpa ilskan? Vad händer exempelvis om man mitt i raseriet får höra sin favoritlåt – eller om bilen automatiskt kör åt sidan så att den trötta och vresiga föraren kan få en kopp kaffe?

Det har uppstartföretaget Affectiva undersökt, och nu har företaget använt informationen för att skapa en teknisk lösning. Affectiva är en spin-off från MIT Media Lab.

System som känner igen känslomässiga tillstånd

Affectiva hävdar att de genom ett av forskningsprogrammen har samlat på sig en enorm mängd data kring förarbeteende, och där har man registrerat allt från bilisters trallande till deras trafikilska.

– Vi vill använda ai-system för fordon som inte bara tittar utanför bilen utan även på insidan. Vi vill att den artificiella intelligensen ska veta vilket känslomässigt tillstånd som de åkande befinner sig i, säger Taniya Mishra som är chef för företagets ai-forskning.

Nu kör Affectiva ett program där förare ställer upp för att träna ett system för att känna igen känslolägen. Deltagarna får ett kit bestående av kameror och andra sensorer som de placerar ut i bilkupén. Dessa spelar sedan in allt från personens ansiktsuttryck och handrörelser till röstläge.

Algoritmer identifierar nyckelområden i ansiktet

Vissa algoritmer identifierar nyckelområden i ansiktet, som ögonbrynens ytterkanter, nästippen och mungiporna. Djuplärande algoritmer analyserar sedan pixlarna i de angivna områdena för att klassificera ansiktsuttrycket. Analysen av talet handlar inte om vad som sägs, utan man lyssnar på allt från frasering, ton, volym, tempo och röstkvalitet.

Affectivas ai registrerar sju känslotillstånd: Ilska, förakt, avsky, rädsla, glädje och överraskning. I biltestet etiketteras datan dock av specialister som har tränats i att identifiera de olika känslouttrycken – och sedan matas allt in i ett neutralt nätverk. Forskarnas mål är att utveckla vad de kallar för Multimodal Emotion AI.

Forskarna har noterat att det i snitt tar 1,5 dag innan deltagarna släpper garden och börjar bete sig naturligt bakom ratten. Och efter att de samlat på sig material från ett stort antal förare har teamet kunnat utläsa olika mönster i det mänskliga beteendet.

Kan hjälpa autistiska barn att socialisera

Ilska utrycks ofta som en kombination av ansiktsuttryck med höjd röst, medan glädje vanligtvis begränsas till ansiktet.

Taniya Mishra presenterade Affectivas forskning på scenen under EmTech Digital, en tillställning anordnad av MIT Technology Review – och enligt publikationen stod det klart att många i publiken kände obehag inför tanken på en bil som läser av de egna känslorna. Tekniken är fortfarande i sin linda, men Affectiva tror att den utöver applikationen för bilar även skulle kunna hjälpa autistiska barn att interagera socialt med andra människor.

John Edgren

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer