INNOVATION

Svenska ”vattenfabriken” renar 20 000 liter per dygn

Madagaskar har avtalat om 150 exemplar av det nya systemet.
Madagaskar har avtalat om 150 exemplar av det nya systemet.

Svenskarnas reningsverk ryms i en container och kan förse upp till 10 000 människor om dagen med dricksvatten. Snart är det världspremiär för startupen Wayouts nya version – länder vid Indiska oceanen är huvudmarknaden.

Publicerad Uppdaterad

Den ursprungliga idén var ett nyckelfärdigt mikrobryggeri för att tillverka öl och andra drycker på lokalt vatten, även hämtat från havet. Men de tidiga kunderna i Tanzania, Kenya och Uganda har främst använt systemen för produktion av dricksvatten.

Den 9 maj öppnar Wayout ett showroom i Dubai och samtidigt presenterar de bolagets nya dricksvattensystem. Kapaciteten är nu dubbelt så stor, och systemet kan rena upp till 20 kubikmeter per dygn. Det innebär att 8–10 000 personer kan försörjas med dricksvatten varje dag. Den siffran sjunker dock något om det handlar om avsaltning av havsvatten, som även drar lite mer energi.

Klarar av föroreningarna

Reningen sker antingen med omvänd osmos i fyra steg, där vattnet bland annat frigörs från joner och metallsalter. Alternativt går det att använda nanofiltrering, beroende på hur ren vattenkällan är.

Läs mer: Svenska mikrofabriken tillverkar 9 000 liter rent vatten per dygn

Enligt Wayouts chefsstrateg Martin Renck klarar systemet att fånga in samtliga typer av föroreningar, från PFAS-ämnen till nitrat, arsenik och fosfor.

– Det är inga problem för oss – vi tar hand om alla dem. Det finns ett bälte som sträcker sig genom Nordafrika, arabiska halvön och Indien där man har väldigt mycket av de här utfällningarna i grundvattnet, men också andra problem med industriella föroreningar och ett högt tryck på de åldrande fasta vattenförsörjningssystemen. Länderna har stora befolkningar och är pressade kring sitt dricksvatten. Där passar våra system jättebra, säger Martin Renck.

Ett svenskt företag i Dubai

Under världsutställningen i Dubai för några år sedan insåg svenskarna att Förenade arabemiraten utgör en perfekt språngbräda för att nå ut såväl i Mellanösternsom i länderna vid Indiska oceanen. Sedan ett år har Wayout sin kommersiella bas i Dubai, men bolaget är fortfarande svenskt. I Sverige finns huvuddelen av investerarna och många av bolagets industriella partners och underleverantörer.

– Det hjälper oss i finansieringen och i samtalen med svenska institutioner kring export, och när det sedan kommer till affärskultur så är det lite enklare att göra affärer när man kan businessklimatet, säger han.

Bolagets chefsstrateg Martin Renck framför containern.
Bolagets chefsstrateg Martin Renck framför containern.

Nu är strategin att inledningsvis rikta sig mot större kommersiella kunder, allt från etablerade vattenleverantörer till industriföretag som själva behöver dricksvatten, skolor eller restaurangbranschen. Kunden leasar systemen och betalar en avgift för det vatten som produceras.

Så mycket kostar vattnet

Då ingår all hård- och mjukvara samt service och underhåll – allt utom den el som behövs för att driva systemet. Literpriset som betalas till Wayout ligger på cirka 50 öre, och den kostnad som tillkommer är elpriset för knappa 3 kWh per kubikmeter renat vatten, vilket är en energiåtgång i nivå med stora avsaltningsanläggningar.

Hela reningsprocessen är automatiserad. För att berikas med mineraler får vattnet passera genom krossade bergarter, bland annat marmor. Varje system justeras dock efter den lokala smakpaletten.

Har sålt system till Madagaskar

Wayout har redan avtal på leveranser av 150 system till Madagaskar, och man för samtal med kunder i Förenade arabemiraten, Maldiverna samt Seychellerna. Till detta är siktet inställt på Indien, där Wayout säger att de har kommit ganska långt i processen.

– Indien har stora problem med vatten, hygien, mineralinnehåll från grundvatten och kontamination från industrin. Sedan har vi arabvärlden inklusive Nordafrika och hela Medelhavet, i princip det gamla romarriket. Tio procent av jordens befolkning är öbor och för dem är det väldigt viktigt att vara självförsörjande och lokalproducerande, inte minst av ett baslivsmedel som vatten. Tittar man sedan österut så har vi hela övärlden i Sydostasien, säger Martin Renck.