INNOVATION

Forskare har upptäckt ”dold” havsbotten – kan gömma sig i jordens inre

En illustration av jordens inre.
Illustration över hur seismiska vågor från jordbävningar i södra hemisfären rör sig i jordens inre.

Forskare har använt seismiska vågor från jordbävningar för att undersöka jordens inre. Resultatet – ett möjligt nytt lager mellan manteln och den yttre kärnan.

Publicerad

Genom att studera seismiska vågor, vågor som utbreder sig genom jorden, skapade av jordbävningar har forskare skapat en bild av vår planets inre. I nya resultat har man sett vad som ser ut att vara ett nytt lager mellan manteln och jordens yttre kärna – det nya lagret tros vara en forntida havsbotten.

Forskningen har letts av en grupp forskare från amerikanska universitet i Alabama och Arizona samt från det brittiska universitetet i Leeds. De nya rönen har publicerats i tidskriften Science Advances.

Forskarna utgick från tre års insamlade data

Traditionellt tros jorden ha fyra lager. Utifrån och inåt är de jordskorpan, manteln, den yttre kärnan och slutligen den inre kärnan. Nyligen föreslog dock forskning att den inre kärnan i sig kan ha en inre kärna – en ”innermost inner core”.

Forskarna som nu lägger fram möjligheten till ännu ett lager mellan manteln och den yttre kärnan har utgått från data insamlade från 15 mätstationer under 3 års tid. Det tunna men täta lagret finns cirka 2 900 kilometer under jordytan.

– Seismiska undersökningar, som vår, ger de högst upplösta bilderna av de inre strukturerna av vår planet. Och vi ser att dess struktur är betydligt mer komplicerad än vad vi en gång trott. Vår forskning ger viktiga kopplingar mellan grunda och djupa jordstrukturer och den överliggande processen som driver vår planet, säger Samantha Hansen, professor i geologi vid universitetet i Alabama, i ett pressmeddelande.

I bilderna som forskarna skapat syns en struktur mellan manteln och den yttre kärnan smälta metalliska lager. Tidigare forskning har pekat på att det funnits strukturer mellan den yttre kärnan och manteln, men dessa har man trott vara lokala till skillnad från vad de nya resultaten föreslår.

Forskare gräver ner seismisk mätutrustning i Antarktis.
Forskarna använde bland annat seismisk mätutrustning nedgrävd i marken i Antarktis.

Strukturen tros vara en gammal, och nedsjunken havsbotten som täcker hela klotet. Lagret har högre densitet än den omgivande manteln och de seismiska vågorna har därför en annan hastighet när de rör sig genom det. Den forntida havsbottnen tros ha sjunkit djupare ner i underjorden när jordens tektoniska plattor rört på sig.

Berg högre än Mount Everest

Seismiska data visar att lagret också varierar i tjocklek, från runt 5 km till 40 km.

– Materialets tjocklek varierar från några kilometer till tiotals kilometer. Det här tyder på att vi ser berg på kärnan, på vissa ställen upp till fem gånger högre än Mount Everest, säger Edward Garnero vid universitetet i Arizona i pressmeddelandet.

”Bergen” som forskarna sett under marken kan spela en viktig roll i hur värme tar sig ut från jordens kärna. Material från det nyupptäckta lagret tror också kunna ta sig tillbaka till jordytan via vulkanisk aktivitet.