INNOVATION

Elektrisk kylning med metallremsor – ska överträffa vanlig luftkonditionering

I sin nuvarande design har systemet en verkningsgrad på cirka 12 procent.
I sin nuvarande design har systemet en verkningsgrad på cirka 12 procent.

Deras teknik kyler och värmer rum via metallremsor som utsätts för en elektrisk laddning. Jämfört med konventionell luftkonditionering ska systemets verkningsgrad kunna bli nära dubbelt så hög – i teorin.

Forskare vid List, Luxembourg Institute of Science, som är en del av Université du Luxembourg, har utvecklat ett system som kan liknas vid en värmepump – men det saknar rörliga delar och använder heller inga konventionella köldmedium. 

Forskarna kallar det för "electrocaloric cooling", vilket är en form av elektrisk kylning. Processen bygger på vissa material vars temperatur ändras när en elektrisk laddning appliceras respektive avlägsnas. Det skriver New Scientist.

Metallerna som används i systemet är bly, skandium samt tantal – ett grundämne med en mycket hög smältpunkt och hög korrosionsresistens. Åtta remsor av metallerna staplades i ett bad av kiselolja. När den elektriska laddningen kopplades på och remsorna hettades upp så rörde sig vätskan till den högra sidan – och när de kyldes ned så flyttade sig oljan till den vänstra sidan. 

Hög verkningsgrad

Temperaturskillnaden mellan de två sidorna ligger på 20° C, och oljan kan cirkuleras för att kyla eller värma ett rum. Enligt forskarna torde systemets teoretiska verkningsgrad ligga på 67 procent, vilket är nära dubbelt jämfört med vad en konventionell luftkonditionering presterar. Detta skulle öppna för stora energibesparingar. 

Det ska dock sägas att systemet i sin nuvarande design har en verkningsgrad på cirka 12 procent, och forskarna tittade specifikt på den kylande funktionen. Men de tror att metaller med en bättre ledningsförmåga skulle kunna förbättra resultaten. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science.