INNOVATION

De vill se Rolls-Royce kärnkraftverk på månen

En liten och lätt mikro-reaktor avsedd för månen är även intressant för exempelvis rustningsindustrin.
En liten och lätt mikro-reaktor avsedd för månen är även intressant för exempelvis rustningsindustrin.

Hur kan astronauter vid en månbas använda kärnkraft? Nu öppnar UK Space Agency plånboken för Rolls-Royce forskning kring en lämplig mikro-reaktor.

Bolaget har många strängar på sin lyra, men Rolls-Royce ligger långt framme inom SMR, de små, modulära kärnkraftverk som bland annat omnämns som ett alternativ för Sverige.

Rolls-Royce utvecklar även en ännu mindre "mikro-reaktor" som är avsedd för att energiförsörja en framtida månbas. Tidigare har the UK Space Agency bidragit med drygt tre miljoner kronor till en studie på området, men nu bidrar de till finansiering av projektet med 36,7 miljoner kronor. Det skriver the UK Space Agency.

Då kan den stå färdig

För pengarna förväntar sig rymdmyndigheten en inledande demonstrator av en modulär brittisk månreaktor. Rolls-Royce räknar med att en slutgiltig anläggning som är färdig för uppskjutning kan stå redo 2029. Transporten till månen kräver att mikro-reaktorn är tämligen liten och lätt. En sådan anläggning är givetvis även intressant för andra applikationer än rymden, inte minst inom rustningsindustrin.

Tre fokusområden

Bidraget från rymdmyndigheten ska läggas på att förbättra kunskaperna om de komplexa system som krävs, men Rolls-Royce och deras samarbetspartners har fokus på tre huvudområden: bränslet, en lämplig metod för värmeöverföringen, samt teknik för att omvandla värmen till el. I projektet deltar även universiteten i Oxford, Brighton samt Sheffield.