INNOVATION

22 miljoner till forskning om klimatomställning

Blå skylt med vit text som det står Naturvårdsverket på, den sitter på en röd tegelvägg.
Två forskningsprojekt om klimatanpassning och klimatanpassning beviljas finansiering av Naturvårdsverket. Arkivbild.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Luleå tekniska universitet (LTU) miljoner till forskning om hållbar klimatomställning och klimatanpassning.

Publicerad

Drygt 22 miljoner kronor för att under två och ett halvt år forska om hållbar klimatomställning och klimatanpassning. Det får Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Luleå tekniska universitet (LTU), skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

"Det är forskningssatsningar som länkar samman frågor om minskad klimatpåverkan, klimatanpassning samt återställande, bevarande och stärkande av biologisk mångfald för ökad resiliens", säger enhetschef Mats Andersson på verket.

SLU ska analysera hur våtmarker kan återställas för att maximera nyttan och minimera risker rörande våtmarkernas vattenhållande förmåga och får nära 11,3 miljoner kronor.

Samtidigt får LTU drygt 11,1 miljoner kronor för att forska på rekommendationer för att komma över hinder när motstridiga intressen uppstår bland olika aktörer vad gäller att främja målen för klimat, biologisk mångfald och hållbar utveckling.