Industri

Virus hittas via onormal strömförbrukning

Medicinsk utrustning och andra apparater som inte använder standardiserade operativsystem kan vara svåra att upptäcka skadlig kod i. En metod är att identifiera onormal strömförbrukning.

Publicerad

Det är forskare vid University of Michigan som utvecklat ett system de kallar Watts Up Doc, som analyserar strömförbrukningen hos elektroniska apparater, rapporterar Technology Review.

Genom att först kartlägga mönstret för normal strömförbrukning kan forskarna med systemet upptäcka onormala inslag i förbrukningen när apparaterna infekterats med skadlig kod.

Vid försök kunde forskarna detektera skadlig kod i 94 procent av fallen då systemet hade tränats på en viss typ av kod, och mellan 84 och 91 procent för kod som inte tidigare var känd.

Systemet är särskilt användbart på specialgjord utrustning – exempelvis medicinsk utrustning – eftersom sådana apparater ofta använder specialanpassade varianter av exempelvis Windows och därmed inte kan undersökas med vanliga antivirusprogram.

Dessutom kan fel i funktionen i medicinsk utrustning få allvarliga konsekvenser, medan rutinerna för att kontrollera om apparaterna infekterats med skadlig kod ofta är bristfälliga.

Ett annat företag som arbetar med liknande teknik är Power Fingerprinting.