Hållbar industri

Uppkopplade robotgräsklippare värvas till klimatforskning

Sensoruppkopplade robotgräsklippare ska samla in data som får oss att förstå klimatförändringarna bättre, säger Håkan Ohlgren, teknisk chef på WSI.
Sensoruppkopplade robotgräsklippare ska samla in data som får oss att förstå klimatförändringarna bättre, säger Håkan Ohlgren, teknisk chef på WSI.

Svenska WSI har utvecklat en miljösensor som ger offentliga robotgräsklippare ett nytt uppdrag: Att samla in klimatdata från 30 städer världen över.

Publicerad

Data som samlas in i stadsmiljöer runt om i världen förutspås bli en viktig pusselbit för att kunna se hur exempelvis luftföroreningar påverkar vår hälsa – och hur vi kan göra något åt det.

Svenska WSI – Wireless System Integration – sjösatte en satsning inom internet of things-området under hösten 2016.

På Elmia Subcontractor-mässan i Jönköping visar de upp en ny produkt som är ett av resultaten av den satsningen.

Det rör sig om en trådlös miljösensor som har placerats på offentliga robotgräsklippare från Husqvarna.

Läs mer:

Satsningen på sensorutrustade gräsklippare gör Husqvarna tillsammans med den ideella organisationen Quantified Planet, som stöttar forskningen för hållbar utveckling

De uppkopplade robotgräsklipparna som är med i projektet rullar i 30 städer runt om i världen - från Tokyo till New York. Var fjärde timme laddas sensordata om bland annat uv-ljus, luftföroreningar och regnmängd över till Quanitied Planets och Husqvarnas olika molntjänster.

Tekniken som används för att samla sensordatan har tagits fram i ett samarbete mellan iot-bolaget Telit och WSI. I projektet har Telit levererat radiomodemet och nätverksnoden som används för att kunna skicka data från miljösensorn, medan WSI har bistått med projektledning och programvaruutveckling, bland annat.

- Målet för Quanitied Planet är att samla på sig mycket som möjligt av den här datan globalt för på sikt faktiskt kunna agera och påverka mänskliga beteende för att försöka sänka utsläpp i vissa särskilt utsatta områden, till exempel. Huskvarna bestämde sig för att hoppa på projektet, eftersom som de finns i parker runt om i världen med sin flotta av robotgräsklippare, säger Håkan Ohlgren, teknisk chef på WSI.

I montern på Elmia Subcontractor visade WSI även upp smarta och uppkopplade batterier som man har utvecklat åt Northstar.

- Det är ett intressant klientel på Elmia Subcontractor. På andra fackmässor träffar vi mest företag som är precis som vi. Här är kunderna från industrin och vi vill vara med och koppla upp den svenska industrin, säger Jan-Åke Lindqvist, vd och grundare på WSI.