Industri

Sverige toppar EU:s malmliga

Förra året utvanns mer zink och silver än någonsin tidigare i Sverige. Hela malmproduktionen ökade – nära 75 miljoner ton malm producerades.

Publicerad

Sverige ligger på första plats i EU när det gäller zinkproduktion, och på tredje plats för silver. Under 2016 slogs rekord för utvinningen av de två metallerna: 258 000 ton zink, och 499 ton silver, mer än någonsin tidigare i Sverige.

Det kommer fram i statistik som SGU, Sveriges geologiska undersökning, har presenterat. Enligt SGU beror den uppåtgående trenden för zink och silver mycket på Bolidens nya automatiserade anrikningsverk i Garpenberg.

Malmproduktionen som helhet ökade 2016 jämfört med året innan. Produktionen är den tredje största som Sverige någonsin har haft, enligt SGU:s statistik. Sammanlagt producerades 74,9 miljoner ton malm i Sverige.

Läs mer:

Ökningen i produktion gick hand i hand med högre metallpriser, noterar SGU, där framför allt priset på järnmalm och zink ökade stort, med 80 respektive 70 procent. Under 2015 var det ett stort prisfall på malm.

I ett europeiskt perspektiv toppar Sverige malmligan. 91 procent av järnmalmen i EU kommer från svenska gruvor, och är EU:s största producent av bly och zink. För silver är Sverige näst störst i EU, för guld på tredje plats och koppar på fjärde plats.

Produktionen av guld och bly sjönk dock under 2016, med 5 procent.

Det satsades även mindre på prospektering i Sverige förra året, jämfört med året innan: 435 miljoner kronor, mot 597 miljoner kronor 2015.