Industri

Svensken som väckte världen

Joakim Larsson.
Joakim Larsson.

För snart tre år sedan publicerade Joakim Larsson och hans forskarkolleger vid Göteborgs universitet rön som skakade om världen.

Publicerad

Vid ett stort reningsverk utanför Hyderabad i Indien hade forskarna hittat höga halter av en lång rad läkemedel.

För ciprofloxacin, ett av flera bredspektrumantibiotika, rann 45 kg om dagen rakt ut i naturen. Det är lika mycket som förbrukas under fem dagar i hela Sverige.

Omräknat till värdet på apotekens hyllor motsvarar mängden läkemedelssubstanser ett värde på 1 miljon kronor om dagen.

Joakim Larsson har också visat att en stor andel läkemedel på den svenska marknaden har sitt ursprung just här.

I senare studier har forskarna även konstaterat att antibiotikaresistenta gener utvecklats i bakterier i bottensedimentet i floden. I en rapport förra året konstaterar Läkemedelsverket att utsläppen ökar risken för att antibiotikaresistenta stammar sprids vidare över världen.