Industri

Svenska bolag går vidare med fossilfri stålsatsning

Foto: Alamy
Foto: Alamy

Storföretagen LKAB, SSAB och Vattenfall går vidare med sina planer på en stålproduktion som inte släpper ut koldioxid. Nu inleds planeringen för en pilotanläggning i norra Sverige.

Publicerad

Bolagens planer på koldioxidfri stålproduktion tillkännagavs i april 2016. Det handlar om att använda vätgas, producerad från vatten med hjälp av elektrolys, i stället för kol i masugnarna.

De tre bolagen har sedan 2016 arbetat med en förstudie under projektnamnet Hybrit, Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology. Nu är den färdig.

Resultatet av förstudien är att bolagen går vidare med projektet. Det meddelar LKAB, SSAB och Vattenfall i en gemensam debattartikel på DN Debatt.

Det innebär att planering och projektering för en pilotanläggning i Luleå och i Malmfälten inleds under våren. Det första spadtaget är tänkt att tas redan före sommaren 2018.

Tidigare har vd:n för de tre bolagens utvecklingsbolag Hybrit Development, Mårten Görnerup, sagt till Ny Teknik att pilotanläggningen skulle kunna vara igång 2020.

Pilotfasen ska pågå fram till och med 2024 för att sedan övergå i en demonstrationsfas fram till och med 2035. Under våren ska det utredas om projektet också går att genomföra i Finland.

Om Hybrit fungerar kan Sveriges koldioxidutsläpp minska med tio procent och Finlands med sju procent, skriver bolagen på DN Debatt.