Hållbar industri

”Statens feltänk drabbar jobben”

KRÖNIKA. Jag har läst studien ”Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft”. På regeringens uppdrag har Tillväxtanalys studerat Storbritanniens, Nederländernas och Tysklands satsningar på nyindustrialisering.

Från fordonsindustrins sida är det glädjande att regeringen intresserar sig för nationella strategier för jobb och tillväxtskapande nyindustrialisering = skatteintäkter för att finansiera välfärdssystemet.

I studien framhålls vikten av samsyn, samverkan och samarbeten mellan myndigheter, akademi och näringsliv, men också behovet av riskkapital.

Men när jag läser regeringskansliets betänkande kring statens riskkapital (läs Fouriertransform) förstår jag att okunskapen kring teknikindustrin och vad den gör för sysselsättningen och för vårt välstånd. Betänkandet rimmar illa med regeringens jobbagenda och vision om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Sverige är en av fem nationer i Europa som har en egen fordonsindustri med förmågan att ta ett koncept till färdig produkt och där besluten tas i landet.

Jag läser vidare med oro i betänkandet och hittar inte ett enda ord om fordonsindustrin och denna sektors effekt på all annan teknikindustri. Det jag hittar är en ren nedmontering av något som skulle kunna bli riktigt bra med lite justerande av uppdraget för Fouriertransform.

Om inte alla remissinstanser, främst kommuner och landsting, vid sidan om lärosäten förstår bristerna hos enheten för kapitalförsörjning hos näringsdepartementet, så kommer inte Sveriges tekniklokomotiv att ha något riskkapital för tillväxt förutom det publika, fria riskkapitalet som historiskt sällan varit aktuellt för det lilla före­taget. Det är inte heller speciellt långsiktigt.

Jobben då? Bara i fjol ökade Sveriges befolkning med i runda slängar 100 000 personer samtidigt som vi har högt ställda sysselsättningsmål. Till detta ska vi lägga allas övertygelser att tillväxt skapas i de mindre företagen.

De stora kunderna kräver att företagen hänger med. Kraven är stora med allt från internationalisering till volymtillväxt.

Ofta står företaget där mitt i vardagen, med en robot där det borde vara tre, en produktionscell som har mycket att önska – investeringar som kräver ett ”bryggkapital”. Utanför står alla knepiga kreditinstitut och väntar med sina sms-låneliknande finansieringar och vi göder en ny bransch som inte skapar fler jobb.

För att kunna ta en innovation vidare krävs det många gånger externt kapital. Eftersom det är industrin som ger jobb i Sverige, samtidigt som vi vet att framtidens nya arbetstillfällen finns hos dagens små- och medelstora företag som sedan decennier kan vara etablerade små- eller startup-företag, så blir en nedmontering av Fouriertransform ett nytt bedrövligt felgrepp. Bättre är att ge detta bolag rätt förutsättningar, rätt och kanske vidgat uppdrag och kanske ett bättre namn – särskilt när Industri 4.0 är på väg att frälsa hela Europa!

Tänk om, tänk rätt – expansion för nya jobb kostar pengar och då behövs det näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft!

Fredrik Sidahl är vd för Fordonskomponentgruppen, FKG, och medlem av tankesmedjan Automathink.