Hållbar industri

SKF automatiserar i Göteborg

En helt ny, fullt automatiserad och digital produktionsprocess. SKF tar ett stort kliv med ett nytt produktionsflöde.

Publicerad

Verkstadsjättens fabrik i Göteborg monterar rullager med upp till 60 centimeters diameter åt gruvbranschen och andra tunga industrier.

Nu har man sjösatt ett nytt automatiserat system för slutmonteringen. Med digital teknik kopplas hela värdekedjan samman i produktionsprocessen, från inflödet av komponenter till leverans av produkt till slutanvändare. Dessutom kombineras mobil infrastruktur med tillverkningsprocessen, i syfte att ytterligare öka effektiviteten.

– Detta innebär helt nya möjligheter för oss att korta ledtiderna, att öka flexibiliteten och effektivisera produktionen. Vi lyfter kvaliteten på lagren och tar bort arbetsmoment som slitit ut folk, säger Sten Karlsson, SKF:s projektledare för den nya produktionsenheten.

Konkret innebär förändringarna bland annat att man gått från vanliga truckar till förarlösa AGV-truckar.

– Truckarna kommunicerar med produktionscellerna och får information om vad som ska köras var, och när. Det handlar om att få rätt grejer till rätt cell i rätt tid, säger Sten Karlsson.

Information går även i motsatt riktning, från cell till truck, när en svarvad och härdad lagerring ska vidare till planslipning.

– Då får planslipningscellen veta av AGV:n vilken typ av ring som kommer, och ställer själv in sig för att hantera den på rätt sätt. Det tar bort mycket manuellt arbete, säger Sten Karlsson.

Den färdiga ringen läggs ut på en lastpall – av plast, för renare hantering och fräschare fabrik – som utrustats med rfid-tagg.

– När AGV:n tar ringen vidare till monteringen, fylls taggen på med mer information vid varje cell. Den lagrar all data vi behöver för fullständig spårbarhet, säger Sten Karlsson.

Slutmonteringen, där rullar tidigare knackats i rullagren för hand, är nu helt robotiserad. En viktig förbättring av den känsliga hanteringen, enligt Sten Karlsson, då ojämnheter på bara några tusendels millimeter kan få ett rullager att haverera.

– Det kommer att bli betydligt bättre kvalitet ut från fabriken. Vi har jobbat länge för att hitta lösningar på detta, och så vitt vi vet är vi först i världen med automatisk montering av sfäriska rullager, säger han.

Slutligen lasermärks produkten, och all historik lagras för spårbarhetens skull.

En annan nyhet finns inom fjärr- och realtidsövervakning. Syftet är att hjälpa operatörerna förutsäga och planera underhållsscheman, och utveckla långsiktiga statistiska utvärderingar av diagnostikdata. Systemet kallas Mobile Operator Supporting Tools (MOST) och är Iphone- eller Ipadbaserat.

– När man gör operatörsunderhåll får man upp en punktlista som visar vad som ska göras under dagen, och där man också kan realtidsrapportera vilket underhåll man utför. Det handlar om att minska förlusterna helt enkelt, förklarar Sten Karlsson.

Läs mer:

Satsningen kostar totalt cirka 190 miljoner kronor. Investeringen kommer snart att betala sig, enligt Sten Karlsson.-Efter hand byter vi ut gamla flöden. Den stora produktivitetsförbättringen möjliggör för oss att gå från fyra flöden till två, och från 130 personer till 30, säger han.

Sten Karlsson framhåller dock att inga anställda sagts upp, utan att de övriga 100 fått andra jobb inom SKF.

Förutom satsningen i Göteborg har liknande investeringar aviserats för SKF:s enheter i Schweinfurt i Tyskland, Nilai i Malaysia, och Flowery Branch i USA.

Över en miljon lager per år

SKF är en av världens största leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem, med 115 tillverkningsenheter i 24 länder. Försäljningen 2016 uppgick till 72 787 miljoner kronor och antalet anställda var 44 868.

I fabriksenheten i Göteborg tillverkas över en miljon lager årligen, varav merparten går på export. Produkterna används i tung industri som gruvor, stålverk, pappersmaskiner, vindturbiner, axelboxar i tåg, fläktar och pumpar.