Industri

Sala silvergruva ska saneras: ”Ett omfattande projekt”

Bild från Sala Silvergruva. Foto: TT
Bild från Sala Silvergruva. Foto: TT

Arsenik, kvicksilver, kadmium, bly och zink. Sala silvergruva - på sin tid kallad "Svea Rikes skattkammare" av Gustav Vasa - har visat sig vara en enda stor skräp- och gifthög.

Publicerad

Artikeln har uppdaterats.

Nu ska marken kring det populära besöksmålet saneras - vilket kommer att ta nio år och kosta många miljoner kronor.

– Det ska bli en plats dit man kan komma utan att behöva känna oro för sin hälsa, säger Hanna Odén, miljöhandläggare vid länsstyrelsen i Västmanlands län, till TT.

Silvergruvan var i drift mellan 1400-talet och 1960-talet, och har genom åren producerat drygt 400 ton silver samt en stor mängd bly. En spännande historisk plats - men dess arv har gett upphov till stora mängder förorenat avfall som riskerar att spridas via yt- och grundvatten.

– Vi har nästan hela periodiska systemet i metaller, säger Hanna Odén när hon berättar om marken vid en av världens tidigare absolut viktigaste silverfyndigheter.

För det populära besöksmålet i Västmanland döljer en riktigt giftig cocktail. I varpen - en restprodukt efter hantering av malm som tidigare helt sonika kastats ut i högar - återfinns bland annat antimon, arsenik, kvicksilver, kadmium, bly och zink. I den mer finkorniga restprodukten aftersand döljer sig koppar.

”Inget miljö- och konsekvenstänkande”

Håligheter i marken har historisk fyllts upp med avfallsprodukter från gruvan samt tegel och kol.

– Man tog det man hade, förklarar Hanna Odén.

Vad visste man egentligen om gifterna på den tiden?

– Arsenik har man vetat länge att det är en giftig metall, men man hade inte miljö- och konsekvenstänkandet.

Nu ska området saneras, och Länsstyrelsen tänker skjuta till 150 miljoner kronor till arbetet. Tre års förberedelser väntar innan själva saneringsarbetet drar i gång 2022.

Bland annat ska förorenat grus och damm asfalteras över där människor och fordon rör sig, och gruvområdets vatten saneras.

– Det föreligger ju risker med området, annars skulle vi inte prioritera det, säger Odén och berättar att man tidigare har stängt en lekplats.

– Man kan bli akut förgiftad till exempel vid förtäring av jord.

Trots det strömmar besökare till platsen. Och det går bra att vistas vid gruvan, säger Odén.

– Ja, om man håller sig på anvisade områden. Klart man kan sitta i gräset på en filt men var försiktigt med att förtära sånt som legat på marken.