Industri

Rester av läkemedel i åkrar ska undersökas

När avloppsslam från reningsverk läggs på åkrarna som gödsel följer rester från vissa läkemedel med. Nu ska IVL Svenska miljöinstitutet undersöka hur medicinresterna sprids i miljön.

Publicerad

Det är ett tvåårigt forskningsprojekt som IVL ska genomföra i samarbete med FASS-verksamheten och Hushållningssällskapet Malmöhus.

Många läkemedel bryts inte ner i reningsverken och därför finns det en risk att avloppsslammet innehåller rester av dessa ämnen. Den nya studien ska fokusera på vad som händer när slammet läggs på jordbruksmarken, hur läkemedelsresterna bryts ner och sprids.

- Slamgödsling är en högaktuell fråga. Därför är det viktigt att öka kunskapen kring i vilken utsträckning läkemedel från avloppsslam som sprids hamnar i jordbruksmarken, säger Lars Rosenqvist, forskare på IVL, i ett pressmeddelande.

Markvattenprovtagare, så kallade lysimetrar, ska placeras ut på Peterborgs gård strax söder om Malmö och jordprover ska tas på åkrar där avloppsslam från Malmö har spridits.

Avloppsvatten från fyra reningsverk på olika håll i landet ska också undersökas för att fastställa nedbrytningen av ett 40-tal av våra vanligaste mediciner. Syftet är att bidra till bättre miljöriskklassificeringar av läkemedel.

- Det behövs mer kunskap om nedbrytning av läkemedel, både i reningsverken och i miljön, för att få bättre miljöklassificeringar. I dag saknar 50 procent av substanserna i FASS databas riskklassificering för nedbrytning på grund av brist på data, säger Jörgen Magnér på IVL, i pressmeddelandet.