Hållbar industri

Oro hos gasberoende industrier i södra Sverige

Pågens vd Anders Carlsson Jerndal är oroad över gaspriserna. Foto: Pågen
Pågens vd Anders Carlsson Jerndal är oroad över gaspriserna. Foto: Pågen

Om tillgången på rysk gas stryps ytterligare kan det bli kännbart för flera industrier i södra Sverige som är beroende av gas. Ett bolag som som påverkas är brödtillverkaren Pågen, som nu vill ha hjälp av regeringen.

Publicerad

– En stor del av våra bagerier går på gas och vi jobbar löpande med att säkerställa gasförsörjningen, säger pågens vd Anders Carlsson Jerndal.

Sedan Ryssland inledde sitt anfall i Ukraina har naturgaspriset rusat på den holländska råvarumarknaden. Det från redan höga nivåer.

Priset ligger fredag morgon på runt 112 euro per megawattimme. Det är lägre än rekordet från december då priset var uppe i över 180 euro, men en bra bit högre än priserna för ett år sedan som låg runt på 15 euro.

Exakt hur stor andel av energiförbrukningen som kommer från naturgas vill Pågen inte gå ut med. Men om Sverige inte säkrar gasförsörjningen är ännu högre brödpriser att vänta, enligt Anders Carlsson Jerndal.

– Vi kan inte sitta och absorbera kostnader hur som helst, utan det här kommer att få ett genomslag på priserna, säger han.

Än har Pågen inte märkt av någon brist i tillförseln av naturgas. Men priserna på bolagets produkter har redan stigit efter vinterns höga energipriser.

"Väldigt beroende av gasen"

Han vill nu att regering och riksdag agerar snabbt.

– Sverige behöver säkra gasreserverna ifall det skulle smälla till. Det saknas en helhetsbild och en förståelse för såna här situationer. Vi har inte gas som primär uppvärmningskälla i Sverige, men vi måste se till att vi säkrar livsmedelsproduktionen. Det är inte bara vi som använder gas utan stora delar av livsmedelsindustrin i södra Sverige, säger han.

Det västsvenska naturgasnätet sträcker sig från Trelleborg till Stenungsund och till största del kommer gasen från Danmark. Det danska gasnätet är i sin tur sammankopplat med Tyskland och övriga Europa.

Påverkar svenska priser

Tyskland har sedan landet började stänga ner sin kärnkraft gjort sig allt mer beroende av gas, inte minst från Ryssland, och det har påverkar priserna även i Sverige.

Enligt Stephan Müchler, vd på Sydsvenska Handelskammaren, finns det åtminstone en handfull industrier som uteslutande producerar med hjälp av gas

– Vi är väldigt beroende av gasen, framförallt i södra Sverige. Med det här kriget blir det extremt kännbart och osäkert, säger han.

Han tror att det här kommer leda till att Sverige får tänka om i sin energipolitik.

– Priserna i Europa har redan gått upp. Det här är en stor osäkerhet och det kommer kräva åtgärder som vi nog inte kunnat tänka oss för några år sedan. Då tänker jag främst på kärnkraft, där vi kanske behöver starta upp igen i varje fall under en övergångsperiod, för att minska beroendet av Ryssland, säger han.