Hållbar industri

Norska koldioxidhotellet är fullbokat efter avtal med Yara

Yara Sluiskil, en fabrik för tillverkning av ammoniak och konstgödsel i Nederländerna. Foto: Yara
Yara Sluiskil, en fabrik för tillverkning av ammoniak och konstgödsel i Nederländerna. Foto: Yara

Konstgödseltillverkaren Yara ska lagra 800 000 ton koldioxid per år i den norska CCS-anläggningen Northern Lights. Därmed är första fasen av anläggningen fullbokad. 

Publicerad

I Norge förbereds just nu Northern Lights, anläggningen som ska lagra koldioxid under havsbotten i Nordsjön cirka 11 mil väster om Bergen. Från en mottagningshamn utanför Bergen ska koldioxiden mellanlagras och via rörledningar pumpas ner 2 600 meter under havsbotten. 

Nu har Northern Lights tecknat det första kommersiella avtalet om att lagra koldioxid. På måndagen meddelade ammoniak- och konstgödseltillverkaren Yara att de har köpt transport och lagring av 800 000 ton koldioxid per år. Koldioxiden kommer från Yara Sluiskil, en fabrik i Nederländerna. Enligt Yara är avtalet det första i världen som innebär att koldioxid infångad i ett land ska lagras i ett annat.

”Banbrytande”

– Detta är banbrytande för att få bort koldioxidutsläppen från Europas tunga industri och öppnar marknaden för att transportera och lagra koldioxid mellan länder, skriver Yara i ett pressmeddelande.  

Koldioxiden fångas in, komprimeras och förvätskas i Nederländerna. Därefter transporterar Northern Lights den till Norge och pumpar ner den i berggrunden. Transporterna startar i början av 2025.

Hela Yara orsakade i fjol direkta växthusgasutsläpp (scope 1) motsvarande 16,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Inkluderas även de indirekta utsläppen (scope 2 och 3) uppgick utsläppen till 75,4 miljoner ton, enligt företagets hållbarhetsrapport för 2021. 

Avtalet innebär att den första fasen av Northern Lights, med kapacitet att lagra 1,5 miljoner ton koldioxid per år, är fulltecknad. 

– Detta är en historisk dag, sa Norges olje- och energiminister Terje Aasland på en presskonferens under måndagen, enligt TU.  

Northern Lights och Langskip

Northern Lights ägs av oljebolagen Equinor, Shell och Total Energies. Det är transport- och lagringsdelen av ett större projekt som heter Langskip, som till 80 procent är finansierat av den norska staten. I Langskip ingår till exempel även infångning av själva koldioxiden vid utsläppskällan, samt att utveckla en affärsmodell för hur hela CCS-systemet (carbon capture and store) ska fungera. 

Den kvarvarande lagringskapaciteten i av totalt 1,5 miljoner ton per år är bokade av cementfabriken Norcem i Brevik och avfallsanläggningen Klemetsrud i Oslo. Dessa båda aktörer ingår dock redan i Langskip, varför avtalen inte är kommersiella på samma sätt som i fallet med Yara. 

Northern Lights planerar redan för en ökning av lagringskapaciteten till 5–6 miljoner ton per år, men investeringsbeslutet är ännu inte fattat, enligt TU. 

Här kan du läsa mer om hur koldioxidlagringen är tänkt att fungera.