Industri

Nobelprofessor

sparkas från uppdrag

Karl Tryggvason Foto: Scanpix
Karl Tryggvason Foto: Scanpix

Medicine professorn Karl Tryggvason, tillika medlem av  Nobelförsamlingen, sparkades i dag som dekanus för forskning vid Karolinska Institutet, KI. Detta sedan det upptäckts att han otillbörligt påverkat vilka forskare som fått forskningspengar.

Publicerad

– Det är fullständigt oacceptabelt att en av våra främsta företrädare beter sig på det här sättet, säger rektor Harriet Wallberg-Henriksson, i ett pressmeddelande i dag.

Den 4 december offentliggjorde  KI hur forskningspengarna ur programmet för framstående professorer fördelats.

Urvalet av vilka professorer som skulle få de särskilda och eftertraktade medlen gjordes av en oberoende bedömargrupp.

Men flera forskare hörde sedermera av sig till KIs ledning och klagade över utdelningen av medel.

KI drog därefter i gång en egen utredning. Den visar nu att Karl Tryggvason frångått jävsreglerna och vetenskaplig praxis och otillbörligt påverkat ledamöterna i den ”oberoende bedömargruppen”.

”Karl Tryggvason har bland annat skickat ett brev, där han vill påverka vilka han anser ska få del av pengarna. Detta skickade han från sin privata e-postadress till ordföranden i den oberoende bedömargruppen. Tryggvasons e-brev vidarebefordrades sedan av ordföranden till samtliga medlemmar i bedömningsgruppen.”

Harriet Wallberg-Henriksson entledigade i dag därför Karl Tryggvason från sitt uppdrag som dekanus för forskning. Detta innebär att han sitter som ordförande för styrelsen för forskning, som är en av tre styrelser som arbetar direkt under rektorn.

Karl Tryggvason är professor i medicinsk kemi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Han är också medlem av Nobelförsamlingen vid KI som beslutar om vem som ska få Nobelpriset i medicin varje år.

Nyteknik.se har försökt att nå Karl Tryggvason för en kommentar utan att lyckas.