Hållbar industri

Nästan halva Klimatklivet till elproduktion från biogas i fjol

Bild från Heleneholmsverket i Malmö i december, som bland annat producerar el från biogas. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT
Bild från Heleneholmsverket i Malmö i december, som bland annat producerar el från biogas. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Det statliga investeringsstödet Klimatklivet beviljade 4,5 miljarder kronor i stöd under 2022, meddelar Naturvårdsverket. Hela 40 procent – 1,8 miljarder kronor – gick till investeringar i elproduktion från biogas.

Publicerad

Pengarna som betalades ut från det fleråriga Klimatklivet i stöd till biogassatsningar ökade därmed med 80 procent under fjolåret.

Investeringen i biogasproduktionen har pågått sedan 2015 och förväntas öka svensk biogasproduktion med 1,9 TWh (terawattimmar), motsvarande ungefär 80 procent av de 2,3 TWh som i nuläget produceras per år i Sverige.

I fjol blev det möjligt för gårdsanläggningar att söka stöd för att producera el och värme från biogas. Av de 1,8 miljarder kronor som beviljats i stöd gick 790 miljoner till sådana gårdar.

Andra prioriterade områden som har beviljats stöd av Klimatklivet under 2022 är cirkulära flöden, energieffektivisering, energikonvertering och laddstationer.

"Klimatinvesteringarna minskar företagens beroende av fossila bränslen och ökar energieffektiviseringen, det stärker försörjningstryggheten. El från biogas inom lantbruket till exempel, ger bättre förutsättningar för svensk livsmedelsförsörjning", säger Anna Bredberg, chef för Klimatklivsenheten för transporter på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Fakta: Klimatklivet

Ett statligt investeringsstöd som bland annat kan gå till företag, kommuner och bostadsrättsföreningar för projekt som minskar utsläppen.

För 2023 ligger anslaget på 3,1 miljarder kronor varav 400 miljoner kronor är öronmärkta för en satsning på laddstolpar.

Tillsammans förväntas de åtgärder som hittills fått stöd minska växthusgasutsläppen med 2,6 miljoner ton om året, under den tid som de är i funktion.

Stödet har funnits sedan 2015.

Källa: Naturvårdsverket, Miljödepartementet