Industri

MSB: Cementas produktion viktig för svensk infrastruktur

Ett kalkbrott väster om Slite på Gotland. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ett kalkbrott väster om Slite på Gotland. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anser att Cementas verksamhet på Gotland är mycket viktig för svensk infrastruktur. Beskedet kommer att få stor betydelse för bolagets framtid.

Publicerad

I tisdags fick Cementa tillstånd till fortsatt stenbrytning vid Slite på Gotland under de kommande fyra åren, efter ett beslut av mark- och miljödomstolen. Det beslutet kan fortfarande överklagas men nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat att klassa Cementas verksamhet som "betydande" för totalförsvaret.

– Det finns inga bra alternativ till Slite. Att ersätta brytningen där skulle ta tio till femton år, så på kort sikt måste det här området säkras, säger Fredrik Stany, enhetschef på MSB, till Helagotland.

”Den 13 december beslutade MSB att bergtäkterna Filehajdar och Västra Brottet, transportvägen mellan bergtäkterna samt Cementas anläggning i Slite på Gotland utgör ett mark- och vattenområde som har betydelse för totalförsvarets civila del. Området ska därför så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen”, skriver MSB om sitt ställningstagande på hemsidan.

Beslutet väntas få stor betydelse för Cementas framtid. Bolaget kommer nästa år att lämna in en ansökan för tillstånd som gäller 20 till 30 år.

Bakgrund: Turerna kring Cementa

Den 6 juli 2021 avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland.

Skälet var stora brister i miljökonsekvensbeskrivningen. De gällde särskilt bedömningar av inverkan på grundvattnet.

Högsta domstolen sade den 25 augusti förra året nej till att ta upp Cementas överklagan.

För att undvika risk för cementbrist tog regeringen fram en lag som öppnade för tillfälliga undantag i miljöbalken och möjlighet för regeringen att bevilja ett tillfälligt tillstånd för Cementa.

Lagrådet sade nej till regeringens förslag. Men regeringen gick vidare med en proposition och den 29 september 2021 röstade riksdagen enhälligt ja till lagförslaget.

Efter behandling av en ansökan om tillfälligt tillstånd från Cementa gav regeringen bolaget klartecken att fortsätta bryta till den sista december 2022.

Fyra miljöorganisationer överklagade, men Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att regeringens tillstånd inte strider mot någon lag.

Cementa började om med sin tillståndsprocess och lämnade in en ny ansökan om tillstånd i fyra år till mark- och miljödomstolen. I domen som meddelades den 13 december i år sade domstolen ja till ansökan. Samtidigt pågår Cementas arbete med ansökan om tillstånd för längre tid.