Industri

Molekylerna som avslöjar alzheimer

Kroppens minsta molekyler kan på ett tidigt stadium tala om ifall vi har drabbats av alzheimer, parkinson eller ALS. Nu kraftsamlar Umeåforskare för att hitta metoder att ta dem till hjälp för att snabbt ställa diagnos på de svåra neurologiska sjukdomarna.

Publicerad

Pengapåsen har precis fyllts på med 40 miljoner kronor av familjen Erling-Perssons stiftelse. Nu kan forskningen vid Umeå universitet och SLU på nya metoder att diagnosticera och förstå folksjukdomar som alzheimer och parkinson växla upp farten. Även den svåra förlamningssjukdomen ALS finns med i projektet. Ingen av sjukdomarna kan botas idag, och en effektiv behandling kräver att patienterna får diagnos så tidigt som det bara går.

- Idag har vi många gånger problem att sätta rätt diagnos. Vid Parkinson sjukdom finns det studier som visar att var fjärde patient har fått en felaktig diagnos, kommenterar Lars Forsgren, vid Umeå universitet

Forskarna i Umeå vill lösa problemet genom att rikta uppmärksamheten mot de allra minsta molekylerna i våra kroppar – metaboliterna. Dit hör socker, hormoner och andra signalmolekyler. Deras sammansättning skvallrar nämligen om ifall vi är sjuka eller inte. Men att hitta de mönster av metaboliter som är karakteristiska för en viss sjukdom är ett mangrant arbete, som kräver utveckling av såväl tekniker för att identifiera dem som sätt att åskådliggöra resultatet av analyserna.

- Bara att identifiera dem är en svår sak, säger Thomas Moritz, chef för metabolomiklaboratoriet vid SLU och analysansvarig för projektet.

- Sedan gäller det att göra resultatet överskådligt, eftersom vi kan detektera upp till 1000 olika ämnen i varje prov.

Proven kommer idag ofta från ryggmärgsvätskan, som är den vätska som passerar närmast den sjuka hjärnan.

- På sikt hoppas vi att man ska kunna använda sig även av blodplasma, säger Thomas Moritz.

Umeå universitet fick tillsammans med SLU ett större anslag från Wallenberg Consortium Norr för sju år sedan och ligger idag i forskningsfronten av det nya området metabolomik.