Hållbar industri

Minskade industriordrar med fordon i botten

Hittills i år har den totala orderingången varit 4,5 procent lägre än perioden januari-mars 2018. Foto: TT
Hittills i år har den totala orderingången varit 4,5 procent lägre än perioden januari-mars 2018. Foto: TT

Industrins totala orderingång minskade 4,9 procent i mars jämfört med månaden före, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med mars i fjol minskade orderingången med 8,1 procent, kalenderkorrigerat.

Publicerad

Utvecklingen var negativ i en majoritet av industrins branscher. Kraftigast minskning märktes i fordonsindustrin som backade med 21,3 procent jämfört med februari.

Orderingången utvecklades negativt både på hemma- och exportmarknaden. På hemmamarknaden minskade den med 4,0 procent och på exportmarknaden minskade den 6,7 procent.

Siffrorna för mars är preliminära.

Hittills i år har den totala orderingången varit 4,5 procent lägre än perioden januari-mars 2018.

Hemmamarknaden har sedan årsskiftet minskat med 2,6 procent och exportmarknaden med 5,8 procent, enligt SCB.