Industri

Många ingrepp görs i onödan

Tusentals män opereras för prostatacancer trots att risken att dö inte är större än för män utan tumörer.Det visar en studie av drygt 75000 patienter. Därför behövs ett säkrare test.

Publicerad

Prostatacancer är den cancersjukdom som dödar flest män i Sverige. Samtidigt lever många patienter år efter år med sin sjukdom utan att den vare sig ger symtom eller förvärras. Problemet är att det i dag är svårt för läkarna att avgöra hur allvarlig en tumör är.

– Vi behöver betydligt bättre verktyg för att sortera farliga tumörer från lågrisktumörer, säger professor Pär Stattin, överläkare i urologi och andrologi vid Norrlands universitetssjukhus.

Han har lett en omfattande studie av Nationella prostatacancerregistret där i princip alla män som diagnostiseras med prostatacancer i Sverige registreras. Forskarna har följt fler än 75000 personer under 15 års tid och jämfört deras risk att dö i prostatacancer med en kontrollgrupp. Resultaten, som har publicerats i tidskriften European Urology, är smått paradoxala.

† Män med en så kallad lågrisktumör har samma risk att dö som män utan cancer. De behöver egentligen ingen behandling alls. Ändå opereras eller strålbehandlas 52 procent, och riskerar att drabbas av allvarliga biverkningar som impotens och inkontinens.

† Män som har en tumör som klassas som en högrisktumör löper betydligt större risk att dö inom några år jämfört med tumörfria män. Trots det så opereras eller strålbehandlas endast 32 procent, en betydlig mindre andel än i lågriskgruppen. En förklaring kan vara att det rör sig om äldre och sjuka patienter som inte bedöms klara behandlingen.

Pär Stattin konstaterar att en väldigt stor grupp patienter skulle må bättre av att slippa behandling. Men han poängterar att de måste övervakas under många år eftersom prostatacancer kan fortsätta att växa, och ungefär en tredjedel behöver behandling så småningom. Samtidigt efterlyser han bättre metoder för att behandla patienter med högrisktumörer, och för att avgöra vilka patienter som ingår i den gruppen.

Chundsell Medicals nya testmetod är Pär Stattin inte insatt i. Man han känner till flera andra försök att diagnosticera prostatacancer med genetiska markörer.

– Man har haft stora förhoppningar på många markörer, men det återstår att se om löftena kan infrias, säger han.