Hållbar industri

Klimathot fick SKF att börja på ny kula

SKF:s vd Tom Johnstone gick på en föreläsning om den globala uppvärmningen 2004. Året därpå startade SKF miljöprojektet Beyond Zero. Foto: SKF
SKF:s vd Tom Johnstone gick på en föreläsning om den globala uppvärmningen 2004. Året därpå startade SKF miljöprojektet Beyond Zero. Foto: SKF

SKF satsar på ett antal produkter som är väsentligt bättre för miljön än de som används i dag. Revisorsfirman KPMG kontrollerar att de inte fuskar.

Publicerad

SKF:s vd Tom Johnstone bestämde sig för en kraftfull miljösatsning sedan han hört Christian Azar, professor i hållbara energisystem på Chalmers, tala om klimathotet 2004.

Året därefter startade SKF miljöprojektet Beyond Zero, BZ. Ambitionen var bland annat att koldioxid­utsläppen vid tillverkningen av SKF:s produkter skulle kompenseras av lägre utsläpp än tidigare vid användningen ute hos kund.

SKF har i dag tolv produkter i sin BZ-portfölj. Produkterna står fortfarande för en liten andel av koncernens hela omsättning, 2,5 miljarder av totalt 66 miljarder kronor år 2011, som är de senaste publika siffrorna.

Arbetet har tagit tid, och det måste det få göra för att bli trovärdigt, menar Mats Berglund, som leder SKF:s grupp med fem forskare som jobbar med livscykelanalys.

Hans grupp har studerat miljökonsekvenserna för ett stort antal produkter och delkomponenter, och tittat på miljökonsekvenserna från framställning till användning och avfallshantering.

Att användningen stod för en stor del av de negativa miljöeffekterna under en produkts livstid var väntat.

– Men vi blev ändå överraskade över siffrorna. Konsekvenserna för miljön är överlägset störst under själva användningen i många fall, säger Mats Berglund.

Därför har hans grupp utvecklat programmet ”Design för miljö”, som riktar sig till SKF:s produktutvecklare.

– För att visa hur man genom design kan minska koldioxid ute hos kunderna, säger han.

Ett exempel är den elektromekaniska cylindern, som sänker utsläppen under drift med 26 procent. Se nedan.

Att uppskatta koldioxidbesparingen för en av SKF:s nya produkter tar numera bara mellan två och fyra veckor. Det beror på att metoden baseras på en mängd tidigare utförda livscykelanalyser.

Varje år granskas produkterna i Beyond Zero-portföljen av revisionsbolaget KPMG.

Häromåret sa vd Tom Johnstone att den långsiktiga ambitionen är att ”hela SKF ska bli Beyond Zero”. Det senaste kvantifierbara målet är att BZ-produkterna ska omsätta 10 miljarder kronor år 2016.

Livscykelanalys

För att platsa i Beyond Zero-portföljen måste produkterna vara ”signifikant bättre för miljön än de som är störst på marknaden”.

Vad som är ”signifikant” avgörs från produkt till produkt. En halverad energianvändning kanske krävs i vissa fall. Medan en betydligt mindre förbättring räcker om produkten används i miljoner bilar exempelvis.

Med ”bättre för miljön” menas flera olika saker. Exempelvis mind­re utsläpp av gifter, mindre användning av sällsynta mate­rial och lägre kol­dioxid­utsläpp.

1 Tillverkning av råmaterial.

2 Tillverkning.

3 Användning.

4 Avfallshantering.