Hållbar industri

Kamera spanar…efter variationer

Pappersbruken kan bli bättre på att hitta problem med termografi istället för dagens teknik. Kvaliteten kan nämligen höjas om man upptäcker processvariationer.

Publicerad

Tekniken innebär att en IR-kamera i pappersmaskinen finner felen och förser papperstillverkaren med information.

Innventia har fått stöd av Ångpanneföreningens forskningsstiftelse för att genomföra fallstudier vid två svenska pappersbruk. De ska utvärdera en integrering av termografimätning i befintligt kontrollsystem.