Industri

Insatsen mot ebola MSB:s största

Ebolainsatsen i Liberia är den största som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har gjort. Det rapporterar myndighetens tidning Tjugofyra 7.

Publicerad

MSB skickade i oktober flera personer till Västafrika för att stötta FN-insatsen mot ebola.

Sedan avsatte regeringen 100 miljoner kronor för ytterligare arbete på plats, och MSB började förbereda fler insatser.

Inledningsvis var det svårt att rekrytera personal, men det har vänt, skriver Tjugofyra 7.

I dagsläget finns drygt 40 personer på plats i Liberia i den svenska styrkan. Svenskarna har byggt ett behandlingscenter i Greenville och i övrigt gett stöd till logistik, ledning, planering och till viss del även kliniskt stöd.

- Vi har stöttat hälsoministeriet när det gäller andra åtgärder, bland annat bygga upp ett protokoll för screening inom vanlig sjukvård för att kunna sålla ut smitta, säger Ann-Charlotte Zackrisson, chef för insatsenheten på MSB, till tidningen.

En av de mer resurskrävande uppgifterna i kampen mot ebola är hanteringen av den personliga skyddsutrustningen. Enligt Tjugofyra 7 har det förbrukats 10 000 skyddsutrustningar i månaden per 100 patienter som har vårdats, på grund av de täta skiftbytena.

- Är det 30 grader när de jobbar blir det 40 i gummitältet där vården sker och 50-60 grader inne i overallen när man jobbar. Ingen klarar det mer än en timme i stöten, säger Jesper Folkesson, som var insatschef i Liberia, till Tjugofyra 7.