Hållbar industri

Industrin väntar på lyftet

En liten ljusning, men än har det inte vänt uppåt för svensk industri, visar Ny Teknik enkät till 17 svenska företag.

Publicerad

För de företag som har en stor del av sin bas i Sverige och Europa är de positiva förändringarna små. Det handlar ofta om fler förfrågningar.

Det gäller även stora företag.

- Det är fortsatt låg efterfrågan jämfört med för ett och ett halvt år sedan, säger till exempel Hans-Åke Danielsson, presschef på Scania.

För dem som säljer större volymer till Asien, främst Indien och Kina, är uppgången tydligare.

- Orderingången ökar, särskilt på Asienmarknaden, säger Mårten Wikforss, informationschef på AB Volvo.

Energi är ett annat område där pilarna pekar uppåt. Sandvik tjänar pengar på att tillverka specialrör till kärnkraftverk. Och även ABBs kraftdivisioner går bra.

- Vi är gynnade av satsningarna på förnybar energi och de ihopkopplingar och förbättring av näten som sker, säger Sten Jakobsson, vd för ABB Sverige.

Resultatet för andra kvartalet i år bli viktigt, säger flera av företagen.

- Mars-april blir intressant att följa. Om inte förfrågningarna leder till ökad orderingång då, får vi nog räkna med att det nuvarande läget håller i sig åtminstone över sommaren, säger Per Wass, vd för Toyota Material Handling (f d BT Trucks).

Ett positivt tecken är att flera företag säger att de ska anställa. Det gäller såväl små legotillverkare som Vrena Mekaniska som stora Atlas Copco, Volvo och ABBs kraftdivisioner.