Hållbar industri

Husbyggaren satsar på eget tåg i fabriken

Lindbäcks Bygg räknar med fördubblad kapaciteten när den nya fabriken står färdig. Foto: Lindbäcks bygg
Lindbäcks Bygg räknar med fördubblad kapaciteten när den nya fabriken står färdig. Foto: Lindbäcks bygg
Här är laget bakom logistiklösningarna i Lindbäcks nya ”superfabrik”. Från vänster: Lars Wallgren, Lindbäcks Bygg, Peder Lundkvist, Lic, Anders Johansson, Ignite, Morgan Isaksson, AIT, Olle Oskarsson, AIT, Therese Björkhed, Lindbäcks Bygg, och Sofia Franzén, Lindbäcks Bygg.
Här är laget bakom logistiklösningarna i Lindbäcks nya ”superfabrik”. Från vänster: Lars Wallgren, Lindbäcks Bygg, Peder Lundkvist, Lic, Anders Johansson, Ignite, Morgan Isaksson, AIT, Olle Oskarsson, AIT, Therese Björkhed, Lindbäcks Bygg, och Sofia Franzén, Lindbäcks Bygg.
Mikael Nensén
Mikael Nensén
Lars Wallgren.
Lars Wallgren.

Hustillverkaren Lindbäcks Bygg håller på att bygga en ny superfabrik utanför Piteå. Den senaste nyheten: ett tåg som ska transportera materialet mellan arbetsstationerna.

Publicerad

Familjeföretaget Lindbäcks Bygg i Öjebyn utanför Piteå har länge byggt flerbostadshus i trä med industriella metoder. Nu spänner man bågen ytterligare med en ny fabrik i Piteå hamn. Ambitionen är att den ska bli lika effektiv som bilindustrins fabriker.

För att få ett smidigt flöde ska ett materialtåg leverera skivor och virke till monteringsstationerna. En eldriven truck ska dra fyra vagnar längs en 400 meter lång slinga genom byggnaden.

– Vi vill öka säkerheten genom att minska truckkörningen i fabriken. I stället för att köra omkring med fyra truckar kör vi ett tåg med fyra vagnar, berättar Lars Wallgren, logistikchef på Lindbäcks Bygg.

Samtidigt hoppas Lindbäcks att produktionen ska bli mer effektiv med tåget. Genom att varje vagn lastas med exakt det material som monteringsstationen behöver ska arbetet gå så snabbt som möjligt.

– Tåget blir också bra för att förutse takten i kittningsarbetet, det vill säga packningen, som görs på logistikavdelningen. Tåget kommer att gå efter en viss tidtabell och då vet alla vad som behöver förberedas inför varje avgång, säger Lars Wallgren.

Läs mer:

Vagnarna kommer att ha en viss grad av automation. Ett positioneringssystem ska hjälpa till vid på- och avlastningsstationerna.

– Eftersom det är ett ganska långt tåg blir det svårt för föraren att ha koll på exakt var vagnarna är någonstans, säger Mikael Nensén, vd på AIT i Umeå, som levererar vagnarna.

Vagnarna ska förses med transportband som drar ombord materialet. Vid varje avlastningsstation finns liknande transportband för avlastningen.

Alla vagnar kommer att ha ett roterbart lastbord för att kunna anpassa sig till materialet som ska tas ombord och lastas av.

Även två mindre tåg kommer att köra runt i den nya fabriken för att leverera små byggkom­ponenter, som dörrhandtag, kakel och liknande, samt hämta avfall från monteringsstationerna. De små tågen kommer också att dras av eltruckar, men vagnarna är ungefär lika stora som normala lastpallar.

– Det stora elementtåget är unikt i sitt slag. Det finns inga standardvagnar att köpa eftersom det är så stora skivor och mycket volym som ska hanteras, berättar Lars Wallgren.

AIT har även i uppdrag att förse Lindbäcks nya fabrik med en förarlös truck och en automatisk utlastare. Trucken ska transportera färdiga husmoduler till och från fabrikens lagerplats, medan utlastaren ska lyfta ombord husmodulerna på lastbilar.

– Utlastaren är en ganska stor pjäs som ska klara laster på 15 ton och kunna sträcka ut 6,1 meter. Den är monterad i golvet och består av flera saxlyftar, berättar Mikael Nensén.

Läs mer:

AIT har hittills mest ägnat sig åt att utveckla utrustning för materialhantering och automatiska processer åt flygplansindustrin. 80 procent av företagets omsättning kommer från handel inom koncernen.

De tre uppdragen till Lindbäcks Bygg är nya utmaningar som Mikael Nensén ser som ett lovande spår för företaget.

– Det är helt klart något som stärker vår tredjepartshandel utanför koncernen, säger han.

Lindbäcks Bygg har märkt en ökad efterfrågan på deras fabriksproducerade trähus. Med den nya fabriken, som internt kallas ”superfabriken”, ska kapaciteten fördubblas.

I den gamla fabriken, i Öjebyn utanför Piteå, produceras i dagsläget 80 lägenhetsmoduler i veckan med tvåskift. Den nya fabriken ska klara 80 moduler per vecka på bara ett skift.

Tåget dras av eltruck

Lindbäcks Byggs nya fabrik beräknas kosta ungefär 480 miljoner kronor och kommer att omfatta ungefär 40 000 kvadratmeter.

Den ska ha kapacitet för att producera 1 600 lägenheter per år. Tillsammans med den nuvarande fabriken i Öjebyn ger det en total kapacitet för Lindbäcks Bygg om 2 400 lägenheter per år.

Invigningen planeras till den 19 december och driftstart blir i januari 2018.

Enligt Lindbäcks Bygg kommer fabriken att innebära mer än 150 nya arbetstillfällen.

Tåget kommer att dras av en eldriven dragtruck från Toyota.

Fyra vagnar, som var och en blir fem meter lång, kommer att lastas med material.

Alla vagnar kommer att ha ett roterbart lastbord och transportband för ombordlastning.

Vagnarna ska utrustas med någon form av positioneringssystem.