Industri

Hovrätten friar Boliden i avfallsmålet

Hovrätten för Övre Norrland fastställer tingsrättens dom vilket innebär att Arica Victims förlorar målet. Foto: TT
Hovrätten för Övre Norrland fastställer tingsrättens dom vilket innebär att Arica Victims förlorar målet. Foto: TT

Även hovrätten friar Boliden från ansvar i målet mellan bolaget och Arica Victims. Hovrätten har tillämpat svensk lag och anser att skadeståndskraven är preskriberade, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

Publicerad

Hovrätten för Övre Norrland fastställer tingsrättens dom vilket innebär att Arica Victims förlorar målet.

"Vi har till skillnad från tingsrätten kommit fram till att svensk lag ska tillämpas. Eftersom ett skadeståndskrav enligt svensk lag preskriberas efter tio år är Arica Victims krav helt enkelt för gammalt", skriver hovrättspresident Erik Sundström i en kommentar.

Målet har handlat om det giftiga avfall som Boliden skickade till staden Arica i Chile i mitten av 1980-talet. Det chilenska bolaget Promel skulle utvinna mineraler ur Bolidens våtverksslam. Men avfallet blev liggande och Promel gick i konkurs. Senare byggdes bostäder på området och många av de boende har utvecklat svåra hälsoproblem. 796 drabbade chilenska medborgare har krävt 100.000 kronor var i skadestånd från Boliden.

Klas Nilsson, talesperson för Boliden, tycker att det är skönt att tingsrättens friande dom fastställs. Det viktigaste, anser han, är att det blir tydligt att Boliden inte haft något ansvar för de påstådda skadorna.

– Det har varit värdefullt att ha de här processerna för att gå igenom och ta fram underlagen för vad som faktiskt skett i Chile och i Sverige. Att bringa klarhet i frågeställningar som varit föremål för spekulationer under lång tid, säger Klas Nilsson, och fortsätter:

– Nu ska vi läsa domen i mer detalj och försöka förstå hur domstolen resonera. Vi ska väl diskutera mellan oss hur vi har sett på processen som har varit under fem år och vad vi kan lära oss av det.

I och med domen blir den förlorande parten Arica Victims skyldigt att betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader, runt 40 miljoner kronor. Bolidens kostnader i hovrätten uppgår till cirka 3,7 miljoner kronor, enligt pressmeddelandet. De totala kostnaderna i tingsrätten uppgick till runt 36 miljoner kronor.