Hållbar industri

Hjälper mindre företag att hänga med i automationsutvecklingen

Det långsiktiga målet är att stärka konkurrenskraften i framförallt små och medelstora företag i Sverige, säger projektledaren Boel Wadman från Swerea. Foto Elmia Foto: Elmia
Det långsiktiga målet är att stärka konkurrenskraften i framförallt små och medelstora företag i Sverige, säger projektledaren Boel Wadman från Swerea. Foto Elmia Foto: Elmia
De medverkande i projektet är tillverkande företag i olika branscher, samt akademiska parter, institut och fackförbund. Foto OpiFlex Automation AB Foto: OpiFlex Automation AB
De medverkande i projektet är tillverkande företag i olika branscher, samt akademiska parter, institut och fackförbund. Foto OpiFlex Automation AB Foto: OpiFlex Automation AB

Producera i Sverige är ett nytt projekt som ska stärka konkurrenskraften i små och medelstora företag, och stötta dem i omställningen till ökad automation.

Publicerad

Den pågående nyindustrialiseringen kräver kompetensuppdatering, nya sätt att arbeta och insikter om nya teknologier som är helt avgörande för framtida produktion i Sverige. Det menar initiativtagarna till Producera i Sverige.

Projektet har skapats utifrån problembilden att mindre tillverkningsföretag, generellt sett, inte kan ta till sig teknikskiften på samma sätt som större bolag. Samt att de ofta saknar insikt i möjligheterna med ökad automation och så kallad smart industri.

– Det finns ju mindre företag som är väldigt snabba, men i många fall är det svårt för dem att hinna med. Dels är det högkonjunktur just nu, de jobbar för högtryck och har svårt att finna tiden för att sätta sig in i allt det nya. Och dels är detta med digitalisering så hypat nu, så det blir något av en informationsövermättnad. Det blir helt enkelt svårt att sålla mellan vad som är viktigt och inte, säger projektledaren Boel Wadman från Swerea.

Flexibel automation

Det långsiktiga målet är att stärka konkurrenskraften i framförallt små och medelstora företag i Sverige, och göra dem mer hållbara i den globala förändringen från högvolymproduktion med få varianter, till kortserietillverkning med många variationer.

Omställningen skapar också utmaningar för större företag, som är vana att automatisera högvolym där flexibilitet inte varit särskilt viktigt tidigare. Även dessa bolag ska kunna få hjälp med utvecklingen mot mer flexibel automation.

– Projektet ska stötta företag med guidelines som hjälper till att automatisera korta serier och flexibel produktion, och där man som småföretagare kan hålla koll så man inte missar något, säger Boel Wadman.

Hon nämner ekonomi, effektivitet och produktionsergonomi som tre viktiga delar att hålla koll på i omställningen.– I ett konsortium med många små och stora företag ska vi case-baserat ta fram bra exempel på flexibel automation, och även arbeta med att företag ska få större kontroll på integreringen av sin automationslösning, säger Boel Wadman.

Workshops för småföretagare

Konsortiet består av producerande företag i olika branscher, akademiska parter, institut och fackförbund. Som småföretagare finns möjlighet att ta del av projektets resultat genom workshops under projekttiden fram till december 2020.

– Teknikspridningen kommer att gynnas av de tre parter som ska samarbeta: teknikföretaget Elajo med sitt stora företagsnätverk, Linneuniversitetet, och IF Metall som organiserar lejonparten av arbetarna i svensk industri, säger Boel Wadman.

Producera i Sverige

Projektet arbetar för att företag ska få större kontroll på integreringen av sin automationslösning, och stötta företag med riktlinjer som tar hänsyn till ekonomi, ergonomi och produktivitet. Man ska också hjälpa till i valet av automationslösningar för korta serier och hög produktmix.

De medverkande organisationerna är Swerea IVF, Chalmers, Träcentrum Nässjö, Kompetensutveckling AB, IF Metall, Linnéuniversitetet, Elajo El & Elektronik AB, OpiFlex Automation AB, AB Karl Andersson & Söner, Anebyhusgruppen AB, BK-Produkter i Alvesta AB, Mastec AB, Safeman AB, Unicarriers Europe AB och WM Press AB.Finansiärer är Vinnova och Produktion 2030. Projektet pågår till december 2020.