Industri

Hans antikropp får stopp på alzheimer

Lars Lannfelt Foto: Jörgen Appelgren
Lars Lannfelt Foto: Jörgen Appelgren

Ett svenskt läkemedel kan få Alzheimers sjukdom att helt stanna upp. Nu startar tester på patienter.

Publicerad

<p>Viss lindring av symptomen går att få, men förloppet hos den dödliga sjukdomen går inte att hejda. Det är den verklighet personer med demenssjukdomen alzheimer lever i. Nu startar tester med ett nytt läkemedel, som ska få sjukdomen att stanna upp.</p> <p>- Vi har utvecklat en antikropp som oskadliggör det protein som orsakar hjärnskadan, säger Lars Lannfelt, världskänd alzheimerforskare och professor vid Uppsala universitet.</p> <p>Under elva år har Lars Lannfelt forskat om orsakerna till Alzheimers sjukdom. Numera är han helt säker på att det är de så kallade protofibrillerna som ligger bakom. Protofibrillerna är ett förstadium till de plack som finns i patienternas hjärnor.</p> <p>- När jag väl insåg det var det bara att gå in i labbet och börja utveckla en antikropp, säger han. </p> <p>Antikroppen söker upp och binder till protofibrillerna. Det gör att kroppens städpatrull, makrofagerna, kan få syn på protofibrillerna och bryta ner dem. På så sätt oskadliggörs den komponent som orsakar hjärnskadan. </p> <p>Nu drar det första testet på patienter igång. Under två års tid ska drygt 50 patienter i USA få en engångsdos injicerad i blodet. Studien är en ovanligt stor så kallad fas 1 studie, där säkerheten hos läkemedlet står i fokus.</p> <p>Nästa år startar en studie med cirka 50 svenska patienter. I den ska effekten av en dos per månad fyra månader i rad utvärderas. Förhoppningen är att resultatet ska bli lika bra som när antikroppen testades på transgena möss med alzheimer. Där stannade sjukdomen helt av, och biverkningar uteblev. </p> <p>Utvecklingen av antikroppen till ett läkemedel har skett i det lilla bioteknikföretaget Bioarctic Neuroscience, som grundats av Lars Lannfelt och Pär Gellerfors. Bolaget tecknade för tre år sedan licensavtal med det japanska företaget Eisai, världens ledande tillverkare av läkemedel mot Alzheimers sjukdom.</p> <p>* Vad är det som talar för att ni ska lyckas där så många andra företag misslyckats tidigare?</p> <p>- Vi är de första som angriper den verkliga boven bakom sjukdomen. Vår strategi bygger dessutom på en klinisk observation jag gjorde hos patienter med den så kallade arktiska mutationen.</p> <p>- Dessutom talar mycket för att vi kan undvika de biverkningar som registrerats vid kliniska test av andra, liknande mediciner.</p>

Bioarctic Neuroscience

Ort: Stockholm.

Startår: 2006.

Antal anställda: 23 stycken.

Omsättning 2009: 37 miljoner.

Huvudägare: Grundarna.