Hållbar industri

H2 Green Steels tillstånd för nytt stålverk till domstol

Umeå tingsrätt avgör H2 Green Steels framtid. Arkivbild. Foto: Rolf Höjer / TT
Umeå tingsrätt avgör H2 Green Steels framtid. Arkivbild. Foto: Rolf Höjer / TT

Nu närmar sig avgörandet för H2 Green Steel, som tänker tillverka fossilfritt stål i ett alldeles nytt stålverk i Boden.

Publicerad

Bolagets ansökan om tillstånd för att bygga och driva stålverket ska, som en del i tillståndsprocessen, nu prövas av mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt den 8 till 9 juni. Domstolen ska avgöra flera frågor – byggnadsdom, tillstånd till vattenverksamhet samt artskyddsdispens.

"Vid huvudförhandlingen kommer mark- och miljödomstolen att lyssna till bolagets presentationer om den verksamhet som de vill starta. Det gäller bland annat vad som ska hända under anläggningsskedet och i driftskedet men också miljöpåverkan. Domstolen kommer även att hålla syn, det vill säga titta på området där bolaget vill bygga stålverket. Myndigheter och andra berörda kommer också att delta", skriver chefsrådmannen Katarina Brodin i ett pressmeddelande.

När avgörandet i domstolen kan komma är ännu inte klart.