Hållbar industri

Gamification kan lyfta svensk industri

Inspireras av spelvärlden – och hitta sätt att utveckla ditt företag. Experterna i Automationsnästet ger råd om hur det kan gå till. Foto: Anna Hållams / TT
Inspireras av spelvärlden – och hitta sätt att utveckla ditt företag. Experterna i Automationsnästet ger råd om hur det kan gå till. Foto: Anna Hållams / TT
Eva Pétursson, forskningschef, SSAB.
Eva Pétursson, forskningschef, SSAB.
Jan Bidner, Gamificationexpert och digital strateg, Sogeti Sverige.
Jan Bidner, Gamificationexpert och digital strateg, Sogeti Sverige.
Susanne Timsjö, programmanager, processindustriell it och automation (PiiA), SICS Swedish ICT Västerås.
Susanne Timsjö, programmanager, processindustriell it och automation (PiiA), SICS Swedish ICT Västerås.

AUTOMATIONSNÄSTET. Gamification är ett område som under det senaste året väckt stort intresse inom industrin – och det finns skäl till det.

Tänk från spelindustrin kan användas för att ge engagemang och förbättrad produktivitet, menar experterna i automationsnästet.

– Vi ser också att en hel generation växer upp med spellogiken som ett naturligt sätt att tänka och agera. Genom att anpassa arbetsmiljön kan vi bättre ta vara på det, engagera medarbetare och attrahera de största talangerna, säger Eva Pétursson, forskningschef, SSAB.

1. Hur kan gamification användas för automation och industriapplikationer?

Eva Pétursson: Jag tror på gamification, dels för att skapa personligt engagemang men även som verktyg för att visualisera, skapa överblick och tydliggöra effekt av olika insatser. Med en högre grad av automatisering blir detta än viktigare för att snabbt kunna agera med rätt åtgärd. Det finns också mycket bra erfarenhet inom gamification kring att hitta rätt balans mellan kunskap och utmaning på individnivå som är intressant.

Susanne Timsjö: För att skapa engagemang och motivation i industrin. Och med det kommer ökad produktivitet. Det handlar inte om att göra om industrin till en spelcentral med en massa cool teknik, utan att använda speltänk för att skapa ökat engagemang och motivation. Inom gamification är feedback något av det viktigaste. Vi människor mår bra av direkt återkoppling på vad vi gör, dessutom ska arbetet kännas meningsfullt och uppdragen ska vara perfekt designade just för dig.

Jan Bidner: I och med den ökade digitaliseringen så sys allt fler verksamheter ihop i digitala ekosystem. Värdekedjor som pratar med varandra. Och ju smartare och mer automatiserade tjänster, desto dummare och mer överflödiga människor. Eller? Trots ”smartare” teknik - som överväger och jämför data från fler kanaler - så kommer bilden aldrig att bli komplett utan den irrationella mänskliga faktorn. Vi vill alltid kunna göra meningsfulla val. Det är här gamification kommer in.

2. Hur kan gamification bidra till förbättrad produktion och konkurrenskraft?

Eva Pétursson: Till exempel genom att tidigt signalera avvikelser samt skapa en bild av möjliga konsekvenser och lösningar för att snabbt kunna ta ett beslut. Vi ser också att en hel generation växer upp med spellogiken som ett naturligt sätt att tänka och agera. Genom att anpassa arbetsmiljön kan vi bättre ta vara på det, engagera medarbetare och attrahera de största talangerna

Susanne Timsjö: Engagemang och motivation bidrar till ökad produktivitet. Det finns studier som visar att 71 procent inte är engagerade på jobbet. Men den som är engagerad och mår bättre är också mer produktiv. Bland annat därför är engagemang viktigt för att lyfta vår konkurrenskraft. Inom PiiA har vi tagit fram ett antal gamifierade lösningar på industriella problem. Sedan är det viktigt att locka nästa generation då en stor del av Sveriges export kommer från basindustrin.

Jan Bidner: Att använda gamification i sin verksamhet innebär att man tittar på användarupplevelsen som en speldesigner. Hur kan vi designa gränssnitt som möjliggör meningsfull interaktion för sina användare lika effektivt som kända spel? Som väver in fler aspekter av verksamheterna? Gamification kan användas för att designa bort tråkighet och skapa meningsfulla lager. Börja med frågorna: Vad är ”spelet” och hur triggar vi rätt beteenden och får människor i systemet att bli mer engagerade?

3. Vilka råd kan du ge till personer som vill veta mer om möjligheterna med gamification?

Eva Pétursson: SSAB har valt att delta i projekt och på flera workshops och konferenser för att lära oss mer. Det som är mest givande är att med våra utmaningar och erfarenheter inspireras av – och arbeta tillsammans med – personer med en helt annan bakgrund och med en annan typ av lösningar.

Susanne Timsjö: Börja med att googla, titta på de presentationer som finns online. Det finns exempelvis en grundkurs inom gamification online. Nästa steg är att identifiera ett problem, en utmaning som du vill adressera och lösa. Det finns olika metoder hur du sedan tar fram gamifierade lösningar. Min rekommendation är att ta kontakt med någon som kan gamification och som i ett första steg kan ordna en workshop.

Jan Bidner: Börja smått. Fråga dig vad som inte funkar i dina kärnaktiviteter. Skapa en åskådliggörande dynamisk modell över aktiviteten och analysera hur du kan stärka den med bättre feedback. Utgå från människors vilja att utvecklas, lära sig, kontrollera sin egen situation, göra gott, ordna, samla, äga, interagera och vara kreativa. Försök att hitta en liten men avgörande detalj som kan förbättras i användarupplevelsen för att göra den mer engagerande. Ta gärna hjälp av en expert.

Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

Automationsnästet

Automationsnästet görs i samarbete med Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

Vill du delta i Automationsnästet med ditt företag? Hör av dig till automation@nyteknik.se