Hållbar industri

Framtidens gruva får sin egen Tesla

Batterilastaren Scooptram ST7 Battery från Atlas Copco har tagits fram i Nordamerika men ska lanseras för gruvor världen över. Den är en del i ett projekt om framtidens gruva. Foto: Atlas Copco
Batterilastaren Scooptram ST7 Battery från Atlas Copco har tagits fram i Nordamerika men ska lanseras för gruvor världen över. Den är en del i ett projekt om framtidens gruva. Foto: Atlas Copco
Den mobila och batteridrivna gruvlastaren ska ersätta dieseldrivna fordon. Foto: Atlas Copco
Den mobila och batteridrivna gruvlastaren ska ersätta dieseldrivna fordon. Foto: Atlas Copco
En borrigg från Atlas Copco i aktion. I framtiden kan de vara batteridrivna. Foto: Atlas Copco
En borrigg från Atlas Copco i aktion. I framtiden kan de vara batteridrivna. Foto: Atlas Copco

5g, processtyrning, positionering – det är tre komponenter i framtidens gruva. På bilden ser ni den fjärde: gruvindustrins Tesla.

Publicerad

En hållbar och intelligent gruva. Det är målet för det treåriga samverkansprojektet SIMS, Sustainable Intelligent Mining Systems, en del av Horisont 2020 som är EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Den totala budgeten för SIMS är på 168 miljoner kronor. I projektet deltar två universitet, fem gruvbolag och fyra teknikleverantörer. Atlas Copco har rollen som samordnare.

– Ofta är det universitet eller institut som leder sådana här projekt men det här är så nära färdig produkt att det är ett bra tillfälle för oss att visa att vi jobbar med modern teknik. Det är inte forskning utan innovation och sista steget för att nå marknaden, säger Mikael Ramström, chef för globala och strategiska projekt och samarbeten inom divisionen Atlas Copco Underground Rock Excavation, och projektkoordinator för SIMS.

Atlas Copcos bidrag är batteridrivna gruvfordon: Lastmaskiner, gruvtruckar och borriggar som i dag går på diesel ska i framtiden bytas mot batteridrivna.

En sådan batterilastare har tagits fram i samarbete med en kund i Nordamerika.

– Vi använder ett batteri som påminner om det som Tesla har i sina bilar. Så tekniken finns redan, säger Mikael Ramström.

Under det treåriga projektet ska tekniken tas till Europa, den ska in i fler fordonsmodeller och tas i bruk i gruvorna.

Det andra teknikleverantörerna kommer även de att ta sin teknik till marknaden. Ericsson ska gå vidare med 5g för gruvan som blir viktigt när människor, maskiner och prylar ska kopplas upp och kommunicera med varandra. ABB ska visa upp sin plattform för processautomation och Mobilaris har ett positioneringssystem för underjorden.

– Vi kommer att kunna skapa en väldigt intressant presentation. Det här blir en väldigt modern gruva, säger Mikael Ramström.

Fast de olika delteknikerna kommer att visas upp i olika gruvor, i olika länder. Framtidens gruva med alla dessa deltekniker sammanförda kommer att visas virtuellt med hjälp av Luleå Tekniska Universitets 3d-studio.

Blir det en framtidens gruva utan människor under jord?

– Det blir i alla fall färre människor under jord och de som jobbar där får en renare miljö då det blir batteridrivna fordon i stället för dieselmotorer. Det blir också en bättre styrning och positionering, det som krävs för en bra maskin-till-maskin-kommunikation. Det känns som att vi har alla komponenter som krävs för att skapa en hållbar och intelligent gruva, som är målet, säger Mikael Ramström.

Del av Horisont 2020

* Ericssons 5G-kommunikation.

* ABB:s 800xA-processtyrning.

* Mobilaris underjordiska positioneringssystem.

* Atlas Copcos batteridrivna gruvfordon.

SIMS, Sustainable Intelligent Mining Systems, inleds till våren och kommer att pågå under tre år. Den totala budgeten är på 168 miljoner kronor. EU står för huvuddelen av finansieringen via sitt ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Atlas Copco kommer att samordna projektet. Övriga teknikleverantörer är ABB, Ericsson, Mobilaris.

Deltagande gruvbolag är Boliden och LKAB från Sverige, finska Agnico Eagle, KGHM Cuprum från Polen och K+S KALI från Tyskland.

Luleå tekniska universitet deltar, som enda svenska lärosäte, tillsammans med Tekniska högskolan i Aachen (RWTH Aachen)