Hållbar industri

”För att motverka kompetensbristen – tala väl om svensk industri”

Stefan Ledell Foto: Automathink
Stefan Ledell Foto: Automathink
ABB i Västerås. Foto: Simon Paulin / SvD / SCANPIX
ABB i Västerås. Foto: Simon Paulin / SvD / SCANPIX

”Eftersom industrin i Sverige står för en tredjedel av bnp och har en miljon arbetstillfällen borde denna fråga vara högst upp på den politiska agendan. Men så är inte fallet”, skriver Stefan Gustafsson Ledell i en gästkrönika.

Under nästan hela mitt yrkesliv har jag hört att den stora utmaningen för svensk industri är kompetensbrist. Det handlar både om att det saknas relevanta utbildningar och att det är svårt att attrahera framför allt unga människor till att börja arbeta inom svensk tillverkningsin­dustri.

Många håller bilden av industrin som smutsig, tung, hård och mörk. Stämmer denna bild verkligen 2018, eller är det en bild som vi som är mitt i arbetslivet målat upp för oss själva för länge sedan men som inte längre håller?

Nyligen gjorde vi på tankesmedjan Automathink tillsammans med mässbolaget Elmia, undersökningsföretaget Fairlink och Ny Teknik en riksomfattande undersökning, Industry Trend Monitor. Undersökningen med inriktning på teknik och trender ställde frågor kring vilka utmaningar som finns, hur företagen ser på framtida tillväxt, samt hur bilden av svensk industri ser ut i dag.

Vilken är svenska industriföretags allra största framtidsutmaning? Här svarade varannan person att den i särklass största utmaningen är att få tillgång till rätt kompetens. Fyra av tio svarade dessutom att kompetensbrist är det största hindret för tillväxt.

Eftersom industrin i Sverige står för en tredjedel av Sveriges bnp och har en miljon arbetstillfällen borde denna fråga vara högst upp på den politiska agendan. Men så är inte fallet. Inte ens under ett valår. Mitt råd är att vi som företagare därför måste ta vårt ansvar att göra vår bransch mer attraktiv.

Men hur konkurrerar vi med Google, Apple och Spotify och andra bolag som i alla fall på papperet ser ut som mycket attraktiva arbetsplatser?

I Industry Trend Monitor fick vi fram att det som lockar unga människor att börja arbeta inom industrin inte handlar om lön, förmåner eller placeringsort – utan om företagets teknik- och innovationshöjd. Det bör vara det vi kommunicerar och marknadsför i jakten på morgondagens talanger.

Jag tror också att vi som arbetar inom industrin måste agera som ambassadörer. Det är industrin som driver tekniken framåt och inom många fält kan vi därmed utgöra lösningen på de utmaningar som samhället står inför, framför allt inom hållbarhet.

Industry Trend Monitor visade lyckligtvis en stor positiv förändring i människors attityd till industrin. Hela 85 procent av dem som svarade skulle rekommendera sina vänner och bekanta att arbeta inom svensk industri, varav nästan 50 procent klassades som industrins ambassadörer. Det är fantastiskt högt. 48 000-kronorsfrågan är därför hur vi får ut detta budskap till skolorna och till dem som är på väg in i arbetslivet?

Steg 1 – börja med din omgivning!

Stefan Gustafsson Ledell, vd för Proton Technology och ordförande för tankesmedjan Automathink.

Läs fler krönikor på nyteknik.se/amnen/krönikor/