Industri

Felaktig användning kan ha orsakat rulltrappsolycka

Här syns steget som brast vid Flemingsbergs station. Det ligger upp och ner, till vänster syns hjulinfästningen som har gått av. Foto: Huddinge kommun
Här syns steget som brast vid Flemingsbergs station. Det ligger upp och ner, till vänster syns hjulinfästningen som har gått av. Foto: Huddinge kommun
Här syns steget som brast vid Flemingsbergs station. Det ligger upp och ner, till vänster syns hjulinfästningen som har gått av. Foto: Huddinge kommun
Här syns steget som brast vid Flemingsbergs station. Det ligger upp och ner, till vänster syns hjulinfästningen som har gått av. Foto: Huddinge kommun

Rulltrappan vid Flemingsbergs station användes på fel sätt och en hjulinfästning gick av. Det var orsaken till att ett steg gav vika, enligt de första undersökningarna.

Publicerad

Den 27 januari inträffade en olycka i en av rulltrapporna vid Flemingsbergs station i Huddinge kommun. Ett av stegen vek sig under en kvinna, som dock klarade sig utan skador.

Enligt Huddinge kommun, som ansvarar för rulltrapporna vid stationen, berodde händelsen på att infästningen till ett stödhjul under steget har fått sprickor på grund av utmattning. Till slut gick infästningen av och hela steget gav vika.

Företaget Kone, som sköter underhållet av rulltrapporna, arbetar med en utredning om haveriet. Än så länge bygger slutsatserna på företagets preliminära bedömningar.

En bidragande orsak till att infästningen fick sprickor tros vara att rulltrappan användes på fel sätt, berättar Lars Lantz, chef för kommunens gatu- och parkdriftsavdelning. Dels är det betydligt fler människor som åker i den varje dag än vad den har dimensionerats för, dels har människor gått i den även när den har stått stilla under driftstopp.

– När trappan står stilla hamnar all belastning på stödhjulen när folk går upp och ner i den. När trappan drivs runt som vanligt är det inget problem, men den är inte gjord för att man ska trampa som i en vanlig trappa med full kraft. Det borde vara anledningen till att en del steg har blivit utmattade, säger Lars Lantz.

Men en rulltrappa som står stilla måste man väl ändå kunna gå i?

– Ja, jag tror att om man får driftstopp lite då och då ska den klara det. Men om man har haft mer än dubbelt så många driftstopp plus så enorma mängder människor som nyttjar trapporna så påverkar det, säger Lars Lantz.

Rulltrappan har stått stilla både på grund av vandalisering och för att människor har tryckt på nödstoppknappen i onödan, men också på grund av att grus har kommit in mellan flänsarna, enligt Lars Lantz.

– När rulltrappan står stilla är det många som nästan hoppar ner på stegen. Vi har haft folk som har kört med BMX och allt möjligt nerför, det har inte förbättrat påfrestningen på hjulinfästningen, berättar han.

Kommunen borde alltså ha spärrat av trappan varje gång den fick driftstopp?

– Hade vi vetat om det här hade vi gjort det. Men vi har aldrig fått några signaler om att vi måste hindra folk att gå i trappan för att de inte tål det, säger Lars Lantz.

Kommer ni från och med nu att spärra av rulltrappor när de får driftstopp?

– Vi ska ta en diskussion med Kone och utröna hur vi ska gå vidare. Kommer vi fram till att det är den ökade belastningen när folk går i dem under driftstopp som är orsaken till att infästningen har gått sönder får vi stoppa den möjligheten, säger Lars Lantz.

Efter haveriet har fem steg med liknande sprickbildning på infästningarna bytts ut. Rulltrappan är nu i drift igen. Kone arbetar med att besiktiga de övriga två rulltrapporna för att också där byta ut de steg med sprickbildning.

Lärdomen Huddinge kommun har dragit av de preliminära bedömningarna är att rulltrapporna måste besiktigas oftare än vad som har gjorts hittills.

Kone ska lämna en slutrapport till Huddinge kommun men det är oklart när den blir klar. Ny Teknik har utan framgång sökt Kone under flera dagar.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!