Industri

Europa stoppar stamcellspatent

Maria Stenbäck
Maria Stenbäck

Företag med innovationer som bygger på att mänskliga embryon förstörs kan inte få patent i Europa. Det slår det Europeiska patentverket fast efter att under 12 års tid ha granskat en patentansökan från den amerikanska forskningsstiftelsen WARF.

Publicerad

År 1996 ansökte Wisconsin Alumni Research Federation, WARF, om patent på en metod att framställa livskraftiga stamceller som tagits från embryon från primater. Dit hör vi människor, apor samt halvapor. Efter en lång granskning avvisar nu det Europeiska Patentverket, EPO, patentet med hänvisning till en regel som förbjuder alla patent som förutsätter att ett mänskligt embryo förstörs.

Ny Teknik har talat med Maria Stenbäck, europapatentombud inom bioteknik och life science, på Awapatent.

Varför har det tagit så lång tid att komma fram till ett beslut?

EPO har 35 medlemsländer med olika syn på stamceller. Att patentet utgår från att stamceller tas från embryon som förstörs har varit kontroversiellt.

Innebär beslutet att det inte går att få patent på stamceller över huvud taget?

Nej, det gäller bara patent där embryon förstörs för att utvinna stamceller. Det finns flera beviljade patent i Europa som till exempel gäller hur stamceller ska styras för att bli till olika celltyper. Men där har man fått fram stamceller på annat sätt.

Vad får avslaget för betydelse?

Det Europeiska Patentverket, EPO, har väntat länge på det här beslutet. Nu måste de börja granska det 40-tal patentansökningar inom området som blivit liggande i väntan på det här beslutet.

Går beslutet att överklaga?

Beslutet har fattats av det högsta beslutande organet inom EPO. Nu går det tillbaka till en lägre instans som får se om det finns någon liten del av patentansökan som eventuellt kan gå igenom.

Men WARF ville ju ta det till EG-domstolen?

Ja, men det går inte eftersom Europapatentverket inte har behörighet att föra fram frågor till EG-domstolen.

Kommer beslutet få några konsekvenser för svenska patentbeslut?

Det behövs i nuläget inga lagändringar. Svenska patentlagar följer den europeiska väldigt väl.