Industri

Död mus får liv efter 16 år

Efter 16 i en frysbox togs celler från denna döda mus för att ge liv åt ....
Efter 16 i en frysbox togs celler från denna döda mus för att ge liv åt ....
... denna lilla klonade musunge.
... denna lilla klonade musunge.

En död mus, nerfryst till -20 grader i 16 år, har återuppstått från de döda i form av klonade musungar. Bakom bedriften ligger japanska forskare.

Publicerad

Sju pigga musungar pilar runt bland sågspånen i buren på Riken center i Kobe, Japan. De ser ut som laboratoriemöss i allmänhet, men är allt annat än vanliga.

De är alla genetiska kopior av en mus, död och djupfryst sedan 16 år tillbaka. Och utan något som helst medel som ska skydda mot frysskador (kryoskydd).

Bakom bedriften ligger Sayaka Wakayama och hans kollegor vid Rikens centrum för utvecklingsbiologi i Kobe. Forskarna är sedan tidigare kända för att vilja använda kloningstekniken för att återuppliva mammutar som hittats nerfrysta i Ryssland.

De sju musungarna är beviset på att det kanske kan bli möjligt. Men lätt var det inte. Forskarna fick leta länge innan de hittade celler som gick att använda för kloning. Lösningen visade sig finnas i hjärnan hos den frysta musen.

Cellerna där var de enda vars cellkärna kunde smälta samman med ett tömt ägg från en mus, och utvecklas till de första cellerna i ett embryo - så kallade embryonala stamceller.

Stamcellerna injicerades sedan i ägg som planterades in i en mushona. Där utvecklades de vidare till musungar, som av allt att döma verkar vara helt friska.

- Det här är första gången som ett däggdjur, som förvarats på ett sätt som liknar den i permafrost, har klonats, säger Sayaka Wakayama i ett uttalande. Det ger hopp om att på sikt kunna klona utdöda djurarter där enstaka exemplar hittats nedfrysta.

Forskarnas resultat presenteras i det senaste numret av amerikanska PNAS- Proceedings of the National Acadamy of Sciences.