Hållbar industri

”Det är bråttom att locka talanger”

Två arbetare står vid en maskin och skär i metall 1998. I dag är oftast arbetet i industrin mer automatiserat än då – men vet dagens ungdomar det? Foto: Håkan Falk/TT
Två arbetare står vid en maskin och skär i metall 1998. I dag är oftast arbetet i industrin mer automatiserat än då – men vet dagens ungdomar det? Foto: Håkan Falk/TT
Anders Ekdahl, vd Svensk Industriförening, Sinf, ordförande i tankesmedjan AutomaThink.
Anders Ekdahl, vd Svensk Industriförening, Sinf, ordförande i tankesmedjan AutomaThink.

GÄSTKRÖNIKA. Två undersökningar, Underleverantörsbarometern och Automationsindex, ger en bild av vart industrin är på väg i det korta perspektivet. De visar bland annat att drygt hälften av företagen ökat omsättningen och att hälften förväntar fortsatt ökad orderingång. Två av tre underleverantörer tror på en fortsatt positiv konjunkturutveckling under 2014.

Även lönsamhetsutvecklingen är positiv. Nära hälften av företagen anger en lönsamhetsökning jämfört med samma period 2013. Nära 60 procent av företagen bedömer att ökad automation skapar en positiv företagsutveckling och vart fjärde företag fortsätter att investera i automation under året.

Ökad automation ger främst ökad konkurrenskraft och ökad lönsamhet. De faktorerna möjliggör fler anställda, men cirka hälften av företagen anger att de upplever brist på utbildad arbetskraft. Det innebär att den ökade konkurrenskraften, med fler affärer som följd kräver ännu mer automation, eftersom det inte finns arbetskraft att tillgå!

Jag har ställt frågorna tidigare, men känner att jag måste göra det igen: hur kan det vara så att det inte finns arbetskraft när det finns en tydlig arbetslöshet? Hur kan det vara så att många mindre orter med hög industritäthet och arbetstillfällen har utflyttning? Hur kan det vara så att det alltid skylls på att de utan arbete inte har rätt utbildning för att komma in på arbetsmarknaden?

Kan det vara så att industrin inte är tillräckligt intressant för våra styrande politiker? Ett exempel som är rätt tänkt, men som fungerar dåligt i praktiken är YH-utbildningarna. Rätt tänkt så till vida att de endast beviljas om det lokala näringslivet påtalat en brist på utbildad arbetskraft. Fel för att leveranstiden är för lång. Skulle plastindustrier i Småland peka på ett behov i maj 2014, kan de som snabbast få yrkesarbetare våren 2016. Då kanske någon hunnit flytta fabriken eller i värsta fall stängt!

Att det finns en oro bland företagarna i underleverantörsindustrin för vad som händer på längre sikt är tydligt. Underleverantörsbarometern visar att bara 4 procent av företagen anser att regerings­alternativen redogjort för sin industripolitik. Det är siffror som skrämmer. Underleverantörerna skulle vilja att regeringsalternativen satsar på att förbättra bilden av industrin och att utbildning prioriteras. Det vill säga två områden som kan locka ungdomar till industri och lösa arbetskraftsbristen.

I Tyskland har regeringen de senaste åren gjort en storsatsning på industrin med arbetsmodellen Industri 4.0. Det ökar konkurrenskraften ytterligare och gör industrin intressant på ett helt annat sätt än i Sverige.

Vi kräver bara att regeringsalternativen presenterar en industripolitik som innebär en trovärdig satsning på industrin. Industritraditionen finns, precis som många duktiga tekniker, ingenjörer och fabrikörer. Nu behövs en satsning som lockar nästa generations talangfulla medarbetare. Det är bråttom.

Anders Ekdahl är vd för Svensk Industriförening, Sinf, och ordförande i tankesmedjan AutomaThink.