Hållbar industri

Damberg: ”Industrin växer väldigt kraftfullt”

Regeringen växlar upp sin satsning på en digitalisering av svensk industri berättar näringsminister Mikael damberg i en intervju med Ny Tekniks Fredrik Karlsson.
Regeringen växlar upp sin satsning på en digitalisering av svensk industri berättar näringsminister Mikael damberg i en intervju med Ny Tekniks Fredrik Karlsson.

Industrin är framtiden. Om vi förmår att utveckla den och klarar konkurrensen mot andra länder. Det säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg när Ny Teknik möter honom i en intervju om svensk industris framtid.

Publicerad

I juni 2016 presenterade regeringen 45 åtgärder för att stärka förutsättningarna för industrin inom ramen för strategin för nyindustrialisering: ”Smart industri”.

– Vi kan nu bocka av 43 av våra åtgärder, säger Mikael Damberg när vi möter honom i samband med Vinnovas och Tillväxtverkets konferens.

Vad har du blivit riktigt imponerad av under alla dina besök i industri-Sverige?

– Ett exempel är en traditionell bransch som skogsindustrin som nu investerat i storleksordningen 20 miljarder under ett antal år. Branschens är på väg mot ett fossilfritt samhälle och det är en av våra basindustrier som inte uppmärksammas så ofta. Det sker också väldigt mycket utveckling av hur man kan använda skogsråvaran på nya sätt, vilket är jättespännande.

Du nämnde i ditt tal på konferensen flera 3d-skrivarföretag. Är det ett område du tycker Sverige är bra inom?

– Verkligen och det är något vi jobbar väldigt mycket med inom ramen för ”Smart industri”. Vi är inte bara duktiga på printing, exempelvis i metall, vi är också duktiga på pulvret i sig och materialet som ska användas så flera sektorer kan växa i det här klustret.

Du nämnde aldrig internet of things. Hur ser du på det området?

– Jag talade om det uppkopplade samhället och vi ser ju de smarta fabrikerna i framtiden som kommer att vara uppkopplade. Det kommer att skapa helt nya värden och nya affärsmöjligheter och även här ligger Sverige långt fram. Vi och Estland kommer att vara först i världen med test av 5g-teknik tack vare ett samarbete mellan Ericsson och Telia. Det är viktigt att Sverige håller sig framme med teknik och uppkoppling.

Hur tycker du annars att svenska företag klarar konkurrensen?

– Sverige har stora chanser att ligga långt fram på många områden, framförallt är vi snabba på förändring och på att pröva ny teknik. Vi har en ingenjörstradition i blodet. Men vi ska inte vara naiva, det är många länder som gör kraftsamlingar på innovation för de har förstått att det är deras väg ur fattigdom så vi möter en mycket större internationella konkurrens än tidigare.

Vi gjorde en undersökning som visade att en tredjedel av alla leverantörsföretag inte ens vet vad internet of things är. Hur ser du på det?

– Det är oroväckande men heller inte så konstigt att många av de här små och medelstora företagen inte har mött det i sin vardag än. Vi ser att det kommer och det är därför en konferens som den här är viktig. Jag är inte så orolig för de stora teknikföretagen, de har sina forskningsavdelningar, sin strategi för digitalisering, och ska ändra sina affärsmodeller. Många små och medelstora företag vet inte var de ska börja med det här arbetet. Det är därför vi vill satsa på ”digilyft” som når ut till små och medelstora företag.

Du pratade om att många företag flyttar hem – men det är ju fortfarande fler som flyttar ut.

– Nej, man får ta fasta på de trender som är. I dag kom SEK (Svensk Exportkredit) med ny rapport som visade att för första gången sedan de började mäta så säger exportföretagen att de vill växa mer i Sverige än utomlands. Vi kan inte ha vår hemmamarknad i Sverige med tio miljoner invånare så det är inte konstigt att svenska företag vill växa utomlands – det måste de om de ska bli stora. Tidigare var trenden att man regelmässigt flyttade ut för att man ansåg inte att det gick att bedriva produktionb i Sverige. Där har vi nu sett ett skifte, även vi ser fortfarande ser att en del företag flyttar från Sverige.

Men industrin krymper ...

– Nej, det gör den inte! För industrin hänger ihop med tjänsteföretagen som jobbar med industrin och de växer och har gjort det sen efter finanskrisen fram till idag. Industrin växer väldigt kraftfullt i dag. Tillverkningsindustrin är inte bara Scanialastbilar, det är också de uppkopplade tjänsterna kopplade till lastbilen. Och förstår vi inte det och talar om industrin i den moderna fattningen så kommer vi att se det som att tillverkningsindustrin bara går ner i Sverige. Men räknar vi på det moderna sättet, som vi bör, så växer industrin.

Och det kommer den att fortsatta göra?

– Yes!

Du sa under ditt tal att ni bockat av 43 av 45 åtgärder inom satsningen Smart industri. Vad har du gjort för reflektioner under arbetet?

– Mycket spännande har hänt kring det stora digitaliseringspiloterna, med satsningar på en kvarts miljard. Där finns tunga aktörer inom allt ifrån hur man testar 5g-teknik i gruvor till H&M som vill testa hur klick i sociala meder kan påverka deras produktion eller smartare elsystem. Det är åtta digitalsieringspiloter som är väldigt långt framme. Men också digilyftet som når de små företagen, är viktigt.

– Ett annat exempel är ”Testbädd Sverige” som börjar bli ett begrepp. Folk talar idag om att man vill göra Sverige till en testbädd. Det kan handla om 100 självkörande fordon i Göteborg, elmotorvägen i Sandviken eller den uppkopplade SKF-fabriken.

Vad kan svensk industri gör bättre i den internationella konkurrensen?

– Vi ligger bra till men fortfarande ser vi att en del andra länder är bättre på att växla ut sin export än vad vi är. Vi måste få fler små och medelstora företag att gå export. Det är bara elva procent av småföretagen som går på export.

Vad kan regeringen göra för att hjälpa företagen att nå ut?

– Vi har tagit fram en exportstrategi där vi ökade exportstödet med 800 miljoner kronor, där vi stärker närvaro på tillväxtmarknader och försöker nå fler små och medelstora företag genom via regionala exportcentrer. Men de största insatserna görs ju genom SEK (Svensk Exportkredit) och EKN (Exportkreditnämnden) som garanterar ekonomiska exportaffärer. De stora företagen vet att de kan få hjälp med lån och att garantera affärer men många små och medelstora företag vet inte om att de kan få hjälp.

Hur ser den fortsatta satsningen på nyindustrialisering ut?

– Vi hoppas landa handlingsplan två efter sommaren. En fråga vi hoppas komma vidare med som är viktig för industrin handlar om miljötillstånden och hur vi kan korta tiderna för dessa. Göra processerna tydligare så att man vet vad som gäller när man gör investeringar. Här har jag och miljöministern gått ut tillammans och sagt att vi vill se till att det blir en enklare och tydligare process, fast utan att det blir lägre krav.

– Sen handlar mycket om vad vi kan göra för kompetensförsörjningen som är den akuta frågan för svensk industri.

Det talades i programmet om att regeringen växlar upp. Är det så?

– Ja, vi har haft ganska många pilotsatsningar och de som gått bäst kommer vi att satsa mer på. Det kan också finnas områden som vi missade i första omgången som vi måste täcka upp. Men vi har skapat ett väldigt spännande samarbetsklimat kopplat till industrin, både med industrisamtalen som sker regelbundet och samverkansgrupperna. Runt innovation har vi fem samverkansprogram, och det handlar också om vad privata företag kan göra för investeringar.

Du talar mycket om teknik när du pratar om Sveriges framtid. Vad har tekniken för betydelse?

– Svensk industri har byggt sin framgång på en teknikoptimistisk syn, en ingenjörstradition som gjort att vi varit effektiva med naturresurser och energi, vi har processkunnande och jag tror att detta bara kommer att fortsätta. Sverige ska vara bäst på omställning.

Hur håller du dig själv uppdaterad inom teknik?

– Jag är inte själv någon tekniknörd, men jag är nyfiken och man lär sig mycket på att träffa entreprenörer runt om i Sverige som utmanar och gör nya saker.