Hållbar industri

Cementas nya ansökan för Slite: Fyra års kalkbrytning

Cementa har skickat in en ny ansökan om kalkstensbrytning. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Cementa har skickat in en ny ansökan om kalkstensbrytning. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Cementa ansöker nu om fyra års tillstånd för fortsatt kalkstensbrytning i Slite på Gotland. Nuvarande tillstånd löper ut vid årsskiftet, och det är bråttom, manar bolaget

Publicerad

Cementa verkar i dag under tillfälliga tillstånd och för att kunna trygga produktion och verksamhet de kommande året behöver ett mera stadigvarande tillstånd godkännas.

"Bland annat riskerar mottagnings- och krossutrustningen i täkten att hamna under vatten eftersom Cementa utan ett tillstånd inte heller får pumpa bort vatten från delar av verksamheten", skriver Cementa i ett pressmeddelande.

Kritiken mot bolagets verksamhet på Gotland har bland annat gällt miljöpåverkan med höga koldioxidutsläpp som ett av argumenten. Bolaget hoppas dock kunna verka inom ramen för lagen.

"Även med mer mätdata och fler typer av undersökningar så visar den samlade bilden att den sökta verksamheten är fullt förenlig med miljölagstiftningen. En hållbar drift utifrån högt satta miljökrav är som alltid en stark ledstjärna i Cementas arbete", säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Heidelberg Cement norra Europa i pressmeddelandet.

Turerna runt Cementas brytning har varit många

Debaclet kring huruvida Cementas brytning i Slite kommer att kunna fortsätta fick sin början förra sommaren, och turerna har varit många. Hitintills har bolaget kunnat fortsätta genom ett tillfälligt tillstånd som möjliggjordes genom en undantag i miljöbalken.

Tillverkningen i Slite står för omkring 75 procent av den cement som används i Sverige. Utan den kan inte tre av fyra bostäder byggstartas, enligt en konsekvensanalys som branschorganisationen Byggföretagen gjorde förra året.

"Sverige står inför ett omfattande byggstopp", varnade branschorganisationen då i ett pressmeddelande.

Fakta: Cementa och tillstånden

Den 6 juli 2021 avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland.

Skälet var stora brister i miljökonsekvensbeskrivningen. De gällde särskilt bedömningar av inverkan på grundvattnet.

Högsta domstolen sade den 25 augusti förra året nej till att ta upp Cementas överklagan.

Det befintliga brytningstillståndet löpte ut den 31 oktober.

För att undvika risk för cementbrist tog regeringen fram en lag som öppnade för tillfälliga undantag i miljöbalken och möjlighet för regeringen att bevilja ett tillfälligt tillstånd.

Lagrådet sade nej till regeringens förslag. Men regeringen gick vidare med en proposition och den 29 september röstade riksdagen enhälligt ja till lagförslaget.

Efter behandling av en ansökan om tillfälligt tillstånd från Cementa gav regeringen den 18 november bolaget klartecken att fortsätta bryta till den sista december 2022.