Industri

Bergmans dna tillhörde labbtekniker

Rättsmedicinalverkets test visade att Ingmar Bergman inte kunde vara släkt med sin mamma Karin. Nu kan Ny Teknik avslöja att dna-beviset var felaktigt. Foto: Scanpix. Grafik: Jonas Askergren. Montage: Ny Teknik.
Rättsmedicinalverkets test visade att Ingmar Bergman inte kunde vara släkt med sin mamma Karin. Nu kan Ny Teknik avslöja att dna-beviset var felaktigt. Foto: Scanpix. Grafik: Jonas Askergren. Montage: Ny Teknik.
Andreas Tillmar
Andreas Tillmar
Gunilla Holmlund
Gunilla Holmlund

Dna-beviset för att Ingmar Bergman hade en annan biologisk mor var felaktigt. Vad som troddes vara Bergmans dna kom i själva verket från en laboratorietekniker vid Rättsmedicinalverket. Det står klart sedan Ny Teknik initierat nya frimärkstester.

Publicerad

Misstanken att Ingmar Bergman troligen var en bortbyting blev i våras en världssensation, sedan ett dna-test  hade visat att han inte kunde vara släkt med sin mamma Karin.

Men Ny Teknik kan nu avslöja att den dna-profil som togs fram från ett av Bergmans frimärken härstammar från en tekniker vid Rättsmedicinalverket, RMV.

Samma tekniker har också kommit att kontaminera två kompletterande frimärkstester som Ny Teknik har tagit initiativ till och som utförts på formellt uppdrag av Veronica Ralston, systerdotter till Ingmar Bergman.

Frågan är hur teknikerns dna har kunnat smitta av sig på Ingmar Bergmans frimärken.

– Vi vet faktiskt inte, säger Gunilla Holmlund, docent i rättsgenetik vid RMV. Men de här proverna är väldigt, väldigt känsliga.

Det räcker med ett handavtryck, uppger hon, för att dna från andra ska fästa på brev. Enligt Gunilla Holmlund har dock biomedicinteknikern burit skyddshandskar vid extraktionsar­betena.

Teknikern har i över 20 år arbetat med dna-analyser och bland annat hjälpt till att identifiera offren från den nedskjutna DC3:an samt svenska medborgare som omkom i tsunamikatastrofen.

Veronica Ralston bad i januari 2011 RMV att undersöka dna i saliven från flera frimärken från den avlidna regissörens brev. Detta sedan hon konfronterats med uppgifter som ifrågasatte det biologiska moderskapet.

RMV undersökte mitokondrie-dna (mt-dna) på Bergmanfrimärkena och kallade den profil man fick fram B som i Bergman.

B-profilen jämfördes sedan med Veronica Ralstons mt-dna-profil, som kallades A.

Enligt RMV stämde A- och B-profilerna inte överens.  De genetiska skillnaderna beskrevs som mycket stora.

Eftersom mt-dna ärvs på mödernet kunde ryktena om att Ingmar Bergman hade en annan biologisk mamma, stämma. Svaret från RMV presenterades i Dagens Nyheter som ett bevis och blev en världssensation.

Nu när det visar sig att B-profilen inte var Ingmar Bergmans finns det inget genetiskt bevis för att han inte skulle vara biologisk son till Karin Bergman.

RMV granskade för en vecka sedan – på inititiativ från Ny Teknik och förs­ta gången sedan de första frimärkena lämnades in i januari 2011 – de egna anställdas dna-profiler.

Granskningen visade då att den så kallade Bergman-profilen var densamma som laboratorieteknikerns, som hanterat alla de tre dna-testerna.

Att Ingmar Bergman skulle ha haft samma dna-profil som teknikern är väl väldigt osannolikt?

– Inte väldigt kanske, men osannolikt! säger Gunilla Holmlund.