Hållbar industri

Autopilot ska föra samman iot och självkörande bilar

Internet of things och självkörande bilar hör ihop. Det vill ett nystartat europeiskt projekt ta fasta på.

Publicerad

Projektet kallar sig ”Automated driving progressed by Internet of things” vilket något krystat har förkortats till Autopilot. Det lanserades i april. Syftet är att föra samman kunskap och teknik från iot- och fordonsbranschen för att därigenom kunna utveckla plattformar som tar automatisk körning till ”en ny dimension”.

Projektet har en budget på närmare 250 miljoner kronor varav EU bidrar med knappt 200 inom ramen för forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020. Det pågår i tre år fram till 2020.

44 partners deltar, bland andra IBM, PSA, NEC och Tomtom. Projektet koordineras av Ertico som för samman ett hundratal aktörer inom intelligenta transportsystem.

Autopilot har fem mål:

  • Förbättra hur körmiljön uppfattas med hjälp av iot-sensorer vilket ska göra automatisk körning säkrare.
  • Främja innovation inom fordon, iot och mobilitetstjänster.
  • Testa och utvärdera avancerad uppkopplingsteknik, kallad vehicle-to-everything (V2X).
  • Få användare, publika tjänster och marknadsaktörer att dra nytta av de sociekonomiska fördelar som iot kan medföra.
  • Bidra till standardisering inom iot.

Fem platser för storskaligt test av automatisk körning kommer att inrättas: Tampere i Finland, Brainport i Nederländerna, Versailles i Frankrike, Vigo i Spanien, Livorna i Italien och Daejeon city i Sydkorea.