Hållbar industri

ABB:s kontrollcenter ger full koll på bruket – på andra sidan Atlanten

ABB:s nya kontrollcenter i Helsingfors ska övervaka pappersbruk på distans. Juha Alamäki visar hur det fungerar.
ABB:s nya kontrollcenter i Helsingfors ska övervaka pappersbruk på distans. Juha Alamäki visar hur det fungerar.
På skärmen syns att fem pappersmassefabriker i USA är uppkopplade till centrets kontrollsystem.
På skärmen syns att fem pappersmassefabriker i USA är uppkopplade till centrets kontrollsystem.
Två små hytter erbjuder ytterligare en säkerhetsbarriär. Inuti får endast förhandsgranskade operatörer jobba. Hytterna är avsedda att användas när kundernas system på fabrikerna behöver ändras.
Två små hytter erbjuder ytterligare en säkerhetsbarriär. Inuti får endast förhandsgranskade operatörer jobba. Hytterna är avsedda att användas när kundernas system på fabrikerna behöver ändras.
Richard Windischhofer.
Richard Windischhofer.
Mikael Ingo.
Mikael Ingo.
Lena Stridsman.
Lena Stridsman.

Fjärrövervakning av utrustning på fartyg visade vägen. Nu ska ABB hjälpa processindustrin att ta nästa steg i den digitala omställningen. Tre nya kontrollcenter ska på distans förutse underhållsbehov och optimera driften i pappersbruk.

Publicerad

Processindustrin har redan kommit långt i digitaliseringen. Sedan många år drivs och övervakas processerna via styr- och reglersystem.

Men det finns ännu vinster att göra genom att koppla upp fler maskiner, integrera it-system med varandra och analysera stora mängder data. Det är ABB:s fasta övertygelse, när företaget öppnar tre nya kontrollcenter i olika delar av världen.

Syftet är att distansövervaka och ge teknisk support till pappersbruk i realtid.

Hittills finns ett sådant kontrollcenter etablerat i Westerville i USA. I oktober öppnade center nummer två i Helsingfors. Då var Ny Teknik Automation på plats.

Rummet domineras av stora skärmar längs ena väggen. Där framgår att fem amerikanska pappersmassefabriker är uppkopplade till systemet. Grönt visar att allt fungerar som det ska medan gult signalerar en avvikelse.

Men värdena vi ser är inte verkliga utan bara exempel för att illustrera verksamheten.

– I verkligheten skulle det vara mer gult och rött än grönt, säger kontrollcentrets chef Juha Alamäki och skrattar.

Sensorer och maskiner i pappersmassefabriker är redan uppkopplade till centret i Helsingfors och skickar löpande data om hälsotillstånd och prestanda. Informationen analyseras av programvaran dygnet runt.

På så sätt ska teknikerna i kontrollcentret snabbt kunna diagno­stisera problem, ge råd om förebyggande underhåll eller föreslå åtgärder för att optimera driften.

– Vi kan vara som en personlig tränare, som knackar dig på axeln och säger ”gör så här”, säger Juha Alamäki.

En typisk pappersmassefabrik är uppkopplad till nätet i 50 000 punkter och genererar 10 TB data varje år. Informationen kan komma från sensorer i kontrollsystem, labbutrustning, transformatorer och ställverk.

Med sådana informationsmängder gäller det att it-säkerheten håller en hög nivå. Längs ena väggen finns därför två mindre rum, som liknar minimala hytter, där det krävs en extra säkerhetskontroll för att komma in.

Tanken är att vissa utvalda tekniker ska använda hytterna om ändringar behöver göras i fabrikernas system. Men då måste kunden, fabriksägaren, först godkänna teknikernas behörighet.

En av kunderna som har valt att koppla upp sitt elektriska system till det nya kontrollcentret i Helsingfors är Metsä Fibres pappersmassefabrik i Äänekoski. Flera komponenter på fabriken, till exempel 650 frekvensomriktare, är uppkopplade till kontrollcentret.

Mätsä Fibres hoppas att kontrollcentret ska hjälpa till att öka fabrikens prestanda och driftsäkerhet. Målet är att upptäcka fel innan de inträffar – på alla komponenter.

– Det är en stor utmaning, men vi jobbar mot det målet, säger Mikael Ingo, ABB:s Nordeuropachef för processindustri.

Senare i år ska ABB:s tredje kontrollcenter för pappersmasseindustrin öppnas i Singapore. Centren har spridits över jordklotet för att de ska kunna av­- lösa varandra genom att ”följa solen”. När det blir kväll i Singapore kan Helsingfors ta över, för att sedan lämna vidare till Westerville.

ABB kallar de nya centren för Collaborative Operations Center för att understryka vikten av samarbete. Teknikerna i centren ska samarbeta med kunderna som driver fabrikerna, både på operatörsnivå och ledningsnivå, samt med ABB:s alla experter, oavsett var de finns geografiskt.

Men fjärrövervakning av driv­enheter och elektriska distributionssystem i pappersbruk är inte nytt för ABB. Det har redan gjorts i många år.

Det nya med kontrollcentren är, förutom samarbetet centren emellan, att information i stor utsträckning lagras och analyseras i molntjänster. ABB samarbetar med både Microsoft och IBM för att kunna bearbeta stora mängder data.

– En del av fjärr­övervaknin­g­­en har vi kunnat göra tidigare, men inte i den här omfattningen, med övervakning av så många olika produkter plus även optimering av processer hos kun­- den. Analysmöjligheterna har ökat och allt finns nu i en och samma miljö, säger Lena Stridsman, digitali­seringschef på ABB i Sverige.

Även Sverige ska få ett nytt samarbetande kontrollcenter, som håller på att byggas i Västerås. Men avsikten är inte att det ska serva pappersindustrin, utan i första hand den lokala industrin och i andra hand gruvindustrin globalt.

Bakgrunden till satsningen på de nya kontrollcentren är att ABB har fått goda resultat från liknande verksamhet inom sjöfarten. Genom att fjärravläsa utrustning på fartyg har rutter kunnat optimeras och underhåll har utförts förebyggande.

En tekniker på land kan till exempel rekommendera fartyget att minska belastningen på roderpropellern, så att den svängs i långsammare hastighet, för att fartyget inte ska behöva göra ett oplanerat underhållsstopp.

– När det gäller våra drivsystem för mellanspänning har vi kunnat minska våra besök ombord för underhåll med 70 procent, berättar Richard Windischhofer.

Arbetet har lett till att bränsleförbrukningen inom sjöfarten har minskat med upp till 5 procent, enligt ABB. Nu förväntar sig företaget att processindustrin också ska kunna minska sin energianvändning.

Lena Stridsman gillar framför allt att kontrollcentren gör det möjligt för ABB att ta ett helhetsansvar i de fabriker som är kunder. Det är inte bara ABB-produkter som centren kan övervaka, utan även kritisk utrustning från andra leverantörer.

– Det här är digitalisering på riktigt. Vi kan ge nyckeltal till ledningsrum samtidigt som vi gräver ner oss i när man ska smörja motorerna, och allt däremellan, säger hon.

Planerar fler center

ABB har redan tio kontrollcenter, så kallade Collaborative Operations Centers, i drift.

Sex av dem sköter sjöfart, två hanterar hamnverksamhet och två är avsedda för flera olika sorters industri.

Åtta ytterligare center är planerade.