HÅLLBAR INDUSTRI

Därför valde Volkswagen platsen för spanska gigafabriken

Mark bryts i Spanien – efter Salzgitter och Valencia väntar byggstarten av VW:s kanadensiska gigafabrik.
Mark bryts i Spanien – efter Salzgitter och Valencia väntar byggstarten av VW:s kanadensiska gigafabrik.

Bygget av nya Gigafactory Valencia har inletts. Över tid räknar Volkswagen med en kapacitet på 60 GWh per år, producerat med sol och vind.

Som en del i Volkswagens globala batteristrategi inleddes 2022 bygget av bolagets första gigafafabrik i tyska Salzgitter. Biljätten lanserade även företaget Powerco, som ska ansvara för batteriverksamheten.

Investeringsprogrammet Future: Fast Forward har drygt 110 miljarder kronor till förfogande – men VW räknar med att intäkterna från Powerco och annan batteriverksamhet ska ligga på omkring 220 miljarder kronor till 2030. Det skriver VW i ett pressmeddelande.

Har inlett bygget i Valencia

I Powercos regi har man nu tagit det första spadtaget vid Gigafactory Valencia, cirka tre mil norr om den regionhuvudstaden. Anläggningen i Spanien är tänkt att börja producera battericeller 2026, året efter Salzgitter – och 2027 ska produktionen även vara igång vid VW:s kanadensiska gigafabrik i St. Thomas, Ontario.

Inledningsvis förväntas Valencia ha en kapacitet på 40 GWh per år, men över tid räknar man med att kunna ökas till 60 GWh. Valet av plats handlar dels om att man hamnar nära VW:s andra anläggningar, där koncernen kommer att tillverka sina billigare elbilar – med lokalt producerade batterier.

El från vind och sol

Bilfabrikerna innebär dessutom att en god infrastruktur redan finns på plats, och man kan dra nytta av det kluster för forskning och innovation som existerar i regionen. En annan mycket viktig faktor för batteriproduktionen är tillgången på billig, grön el från sol och vind – bland annat en solcellsanläggning på cirka 250 hektar som ska ligga i nära anslutning till batterifabriken.