Innovation

Forskare gör nytt försök med teknik för att manipulera klimatet

Harvard-forskare undersöker möjligheten att stoppa den globala uppvärmningen genom att blockera solens strålar. Foto: Pixabay
Harvard-forskare undersöker möjligheten att stoppa den globala uppvärmningen genom att blockera solens strålar. Foto: Pixabay

Efter att ha fått nej av Esrange är de amerikanska forskarna redo att göra ett nytt försök. Kan de snart skicka upp sin testballong och ta steget närmare storskalig manipulation av klimatet?

Publicerad

I stora drag går Harvardforskarnas idé ut på detta: att hejda den globala uppvärmningen genom att blockera solens strålar. Det kallas geoengineering, och handlar alltså om en storskalig och avsiktlig manipulering av klimatet. 

Forskarna är inne på en metod där man genom att tillföra kalciumkarbonat i stratosfären ska kunna begränsa mängden solstrålar som tränger igenom, och i förlängningen då kyla ned jorden. 

Planen var att de i somras skulle skicka upp en testballong 20 kilometer upp i luften från Esrange utanför Kiruna. Men SSC, som driver den svenska rymdbasen, ställde in uppskjutningen. När beskedet kom i mars 2021 uppgav SSC att frågan behövde diskuteras mer, och att det därför inte var lämpligt att genomföra en sådan flygning.

Men Harvardforskarna har inte gett upp. Frank Keutsch, som leder Scopex-projektet, uppger att gruppen hoppas kunna skicka upp en testballong redan i slutet av 2021 som del av ett fältexperiment. Detta trots att de ännu inte har hittat någon ny plats att skjuta upp den ifrån.

Syftet med försöket är att se hur bra Scopex plattform fungerar i temperaturer ner till -60 grader Celsius och vid direkt solljus. Ballongen kommer i det här skedet inte att ha med sig några partiklar.

Stora osäkerheter kring geoengineering

Men forskarna hoppas kunna ta ett steg vidare i mitten av 2022, och då släppa ut ungefär 1 kilogram kalciumkarbonat i stratosfären. Då vill de bland annat undersöka hur långt partiklarna färdas, storleken på partiklar och antalet partiklar. Det är inte att betrakta som ett försök för att se om tekniken i sig fungerar, utan som ett sätt att utreda potentiella biverkningar av metoden.

Frank Keutsch betonar att alla osäkerheter kring geoengineering är skälet till att det är värt att gå vidare med deras försök. Det är bättre att ha verktyg redo om de värsta klimatscenarierna riskerar att bli verklighet, menar han. Och forskning tar tid. Det är för sent att inleda försöken när behovet är som störst.

Kritiker mot geoengineering menar bland annat att vi om vi plötsligt slutar injicera partiklarna och samtidigt fortsätter släppa ut växthusgaser, då riskerar jordens medeltemperatur också att öka snabbt, snabbare än den ökar i dag. De ser också en risk med att metoden kan betraktas som en ursäkt att inte snabbt minska på våra utsläpp av växthusgaser på alla sätt som är möjliga i dag.